Aktuālais foto

Ozols Latvijas Senāta pirmā priekšsēdētāja Kristapa Valtera piemiņai. 2017.gada 3.oktobris.
Igaunijas tiesnesis salīdzina Latvijas un Igaunijas tiesu sistēmas. 2017.gada 2.–13.oktobris.
Konferencē aktualizē kasācijas instances efektivitātes jautājumus. 2017.gada 18.septembris.
Augstāko tiesu apmeklē Azerbaidžānas tieslietu ministra vadītā delegācija. 2017.gada 14.septembris.
Augstākās tiesas komandai sestā vieta Tieslietu sistēmas sporta spēlēs. 2017.gada 28.–30.jūlijs.
Atver rokasgrāmatu Augstāko tiesu darba organizācijā. 2017.gada 21.aprīlis.
Augstākās tiesas departamentu zinātniski analītiskie padomnieki. 2017.gada marts.
Tiesu sistēmas komunikācijas stratēģija iegūst komunikācijas nozares balvas. 2017.gada 3.marts
Disciplinārtiesa. 2017.gada 3.marts.
Augstākās tiesas priekšsēdētājs tiekas ar Valsts prezidentu. 2017.gada 2.marts.

Foto galerija

Jaunumi

14 oktobris 2017

MAINĪTS BANKAS KONTS DROŠĪBAS NAUDAS IEMAKSAI PAR BLAKUS SŪDZĪBU, LŪGUMU PAR PAGAIDU AIZSARDZĪBU UN PIETEIKUMU PAR JAUNATKLĀTIEM APSTĀKĻIEM ADMINISTRATĪVAJĀS LIETĀS

MAINĪTS BANKAS KONTS DROŠĪBAS NAUDAS IEMAKSAI PAR BLAKUS SŪDZĪBU, LŪGUMU PAR PAGAIDU AIZSARDZĪBU UN PIETEIKUMU PAR JAUNATKLĀTIEM APSTĀKĻIEM ADMINISTRATĪVAJĀS LIETĀS

Administratīvās lietas dalībniekam, kas sniedz blakus sūdzību Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā, kā arī lūgumu par pagaidu aizsardzību vai pieteikumu par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem, jāņem vērā, ka turpmāk drošības nauda par šīm darbībām jāmaksā Augstākās tiesas depozīta kontā drošības naudas iemaksai.

 

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 17.10.2017

30.05.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-60/2017

Liecinieka un apsūdzētā tiesību neliecināt nošķiršana; ziņu, kuras iegūtas, pratinot liecinieka statusā personu, kurai faktiski ir tiesības uz aizstāvību, pieļaujamība un izmantošana pierādīšanā

Pievienots: 11.10.2017

/../2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[A]/2014

Kritēriji viena vecāka atsevišķas aizgādības nodibināšanai; bērna tiesību prioritāte, izšķirot arī vecāku mantiskos strīdus

Pievienots: 11.10.2017

/../2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[F]/2017

Termiņa aprēķināšana maksājumiem bijušajam laulātajam iepriekšējā labklājības līmeņa nodrošināšanai un šī maksājuma apmēra noteikšana

Pievienots: 09.10.2017

04.07.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-203/2017

Civilprocesa likumā iekļautās materiālās tiesību normas par uzaicinājuma termiņā nepieteikto kreditoru tiesību dzēšanu attiecināmība un piemērojamība; iespējamais ķīlas tiesības izbeigšanās pamats, ja inventāra tiesību izlietojušais mantinieks nav pilnībā apmierinājis kreditora prasījumu.

Visi judikatūras nolēmumi