Aktuālais foto

Temīdas balva, 2014.gada 19.decembris
Krimināllietu tiesu palātas vēsture apkopota grāmatā, 2014.gada 18.decembris
Zigmants Gencs dāvina savu gleznu. 2014.gada 19.novembris
Valsts augstākās amatpersonas Latvijas proklamēšanas 96.gadadienā pie Brīvības pieminekļa, 2014.gada 18.novembris
Augstākās tiesas Izdienas nozīmes. 2014.gada 14.novembris
Satversmes komentāru atvēršana. 2014.gada 10.novembris
Tieslietu sistēmas Goda zīmi saņem Anda Vītola. 2014.gada 7.novembris
Tieslietu sistēmas Goda zīmi saņem Aija Branta. 2014.gada 7.novembris
Saeimas vēlēšanu lietā noraida partijas „Saskaņa” pieteikumu, 2014.gada 30.oktobris
Augstākajā tiesā notiek fināls pirmajai tiesas izspēlei administratīvajās tiesībās. 2014.gada 25.oktobris

Foto galerija

Jaunumi

2 marts 2015

AUGSTĀKĀS TIESAS PLĒNUMA DARBA KĀRTĪBĀ – AIZVADĪTĀ GADA IZVĒRTĒJUMS UN DIVAS VĒLĒŠANAS

AUGSTĀKĀS TIESAS PLĒNUMA DARBA KĀRTĪBĀ – AIZVADĪTĀ GADA IZVĒRTĒJUMS UN DIVAS VĒLĒŠANAS

Piektdien, 6. martā, Augstākās tiesas plēnums jeb tiesnešu kopsapulce izvērtēs Augstākās tiesas darbu 2014.gadā, pārvēlēs Plēnuma sekretāru un Centrālās vēlēšanu komisijas pārstāvi no tiesnešu vidus.

 

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 03.03.2015

04.07.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-168/2013

Disciplinārlietas ierosināšanas termiņš; disciplinārpārkāpuma noteicošais elements; par disciplinārpārkāpumu atbildīgā persona

Pievienots: 26.02.2015

20.11.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-498/2014

Tiesību normu spēks laikā; tiesas kompetence, lemjot par nelabvēlīga administratīvā akta atcelšanu

Pievienots: 16.02.2015

21.01.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-86/2015 (Judikatūras maiņa)

Nodokļu administrācijas tiesības veikt atkārtotu tematisko pārbaudi un nodokļu auditu

Pievienots: 03.02.2015

17.12.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā nr.SKC-3141/2014

Zemesgrāmatā nostiprināmās tiesības

Visi judikatūras nolēmumi