Aktuālais foto

Civillietu tiesu palātas pēdējā tiesas sēde. 2016.gada 30.decembris
Saeima par Satversmes tiesas tiesnesi apstiprina Jāni Neimani. 2016.gada 22.decembris
Izstāde par Tiesu palātu vēsturi Augstākajā tiesā. 2016.gada 15.decembris
Civillietu tiesu palātas vēsture apkopota grāmatā. 2016.gada decembris
Augstākās tiesas tiesneses amatā apstiprina Zani Pētersoni. 2016.gada 1.decembris
Augstāko tiesu apmeklē Eiropas Tiesību institūta prezidente. 2016.gada 16.novembris
Augstākā tiesa Rīgas apgabaltiesai dāvina vēsturisku fotogrāfiju stendu. 2016.gada 10.novembris
Jauno juristu universitātē skolēni iepazīst Augstākās tiesas darbu. 2016.gada 29.oktobris
Projekta ietvaros četras Augstākās tiesas dalās pieredzē. 2016.gada 19.oktobris
Jaunie tiesneši un amata kandidāti mācās vadīt tiesas procesu. 2016.gada 24.augusts

Foto galerija

Jaunumi

24 februāris 2017

TIESNESIS STRUPIŠS VĒRŠAS AR IESNIEGUMU TIESNEŠU ĒTIKAS KOMISIJĀ

Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnesis Aigars Strupišs šodien, 24.februārī, vēršas ar iesniegumu Tiesnešu ētikas komisijā. Tiesneša iesniegumā lūgts atbildēt uz jautājumu, vai Tiesnešu ētikas komisijas ieskatā saskatāms tiesneša ētikas normu pārkāpums, ja tiesnesis piedalījies jautājuma izlemšanā par kasācijas tiesvedības ierosināšanu lietā, kuras pusei pirms pieciem gadiem, nebūdams tiesneša amatā, sniedzis neatkarīga eksperta atzinumu ar izskatāmo lietu nesaistītos tiesību jautājumos.

 

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 22.02.2017

17.01.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-6/2017

Obligātās retranslācijas pienākuma attiecināšana uz televīzijas programmu retranslēšanu interneta televīzijā

Pievienots: 22.02.2017

13.02.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-613/2017

Publiskas personas izdota plašsaziņas līdzekļa saturs; Publiskas personas izdota plašsaziņas līdzekļa tiesības darboties reklāmas tirgū

Pievienots: 22.02.2017

21.12.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA 630/2016

Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās daļas 33.punkta piemērošana laulāto mantas kopības gadījumā; Tiesības uz lietas izskatīšanu mutvārdu procesā

Pievienots: 21.02.2017

31.01.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-368/2017

Likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” pārejas noteikumu 26. un 27.punkta interpretācija

Visi judikatūras nolēmumi