Aktuālais foto

Pieredzes apmaiņas vizītē Augstāko tiesu apmeklē Lietuvas Augstākās administratīvās tiesas kolektīvs. 2014.gada 25.septembris
Par Augstākās tiesas pārstāvi Tieslietu padomē ievēl Ināru Gardu. 2014.gada 15.septembris
Tiesnešu konferences viesi – Saeimas priekšsēdētāja un ārvalstu kolēģi. 2014.gada 5.septembris
Dalās pieredzē par Tieslietu padomju un tiesnešu pašpārvaldes institūciju mijiedarbību. 2014.gada 3.septembris
Pēdējais Senāta nolēmumu krājums. 2014.gada 13.augusts
Valsts prezidents pieņem Aigara Strupiša tiesneša zvērestu. 2014.gada 15.jūlijs
Augstāko tiesu apmeklē profesors Ričards Višs. 2014.gada 30.maijs
Administratīvie tiesneši pieredzes vizītē Polijas Augstākajā administratīvajā tiesā. 2014.gada 20.maijs
Inta Ķirse saņem Atzinības krustu. 2014.gada 4.maijs
Konference „Tiesas juridiskās kultūras telpā”. 2014.gada 14.aprīlis

Foto galerija

Jaunumi

28 oktobris 2014

PIRMĀS TIESAS IZSPĒLES ADMINISTRATĪVAJĀS TIESĪBĀS FINĀLS NOTIEK AUGSTĀKAJĀ TIESĀ

PIRMĀS TIESAS IZSPĒLES ADMINISTRATĪVAJĀS TIESĪBĀS FINĀLS NOTIEK AUGSTĀKAJĀ TIESĀ

Sestdien, 25.oktobrī, Latvijas Universitātes un Augstākās tiesas telpās noritēja pirmā Tiesas procesa izspēle administratīvajās tiesībās, ko organizēja Eiropas Tiesību studentu asociācija Latvijā (ELSA Latvia). Izspēles ietvaros studenti risināja āķīgus administratīvā procesa un konkurences tiesību jautājumus.

 

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 29.10.2014

24.09.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā nr. SKA-1145/2014

Personas tiesības saņemt gan vecuma, gan izdienas pensiju

Pievienots: 29.10.2014

02.07.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā nr.SKC-1255/2014

Regulas (EK) Nr.44/2001 „Par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās” (Regula) piemērošana (aizmugurisks spriedums, sabiedriskās kārtības klauzula), izskatot pieteikumu par ārvalsts tiesas nolēmuma atzīšanu un izpildi

Pievienots: 29.10.2014

21.05.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā nr.SKC-26/2014

Autoru darbu izmantošanas atlīdzības noteikšanas kārtība, mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas tiesības un pienākumi vienotu tarifu noteikšanā

Pievienots: 22.10.2014

30.05.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā nr.SKC-97/2014 un tiesneses Andas Briedes atsevišķās domas

Adoptēto likumiskās mantošanas no bioloģiskajiem vecākiem tiesiskais regulējums

Visi judikatūras nolēmumi