Aktuālais foto

Pieredzes apmaiņas vizītē Augstāko tiesu apmeklē Lietuvas Augstākās administratīvās tiesas kolektīvs. 2014.gada 25.septembris
Par Augstākās tiesas pārstāvi Tieslietu padomē ievēl Ināru Gardu. 2014.gada 15.septembris
Tiesnešu konferences viesi – Saeimas priekšsēdētāja un ārvalstu kolēģi. 2014.gada 5.septembris
Dalās pieredzē par Tieslietu padomju un tiesnešu pašpārvaldes institūciju mijiedarbību. 2014.gada 3.septembris
Pēdējais Senāta nolēmumu krājums. 2014.gada 13.augusts
Valsts prezidents pieņem Aigara Strupiša tiesneša zvērestu. 2014.gada 15.jūlijs
Augstāko tiesu apmeklē profesors Ričards Višs. 2014.gada 30.maijs
Administratīvie tiesneši pieredzes vizītē Polijas Augstākajā administratīvajā tiesā. 2014.gada 20.maijs
Inta Ķirse saņem Atzinības krustu. 2014.gada 4.maijs
Konference „Tiesas juridiskās kultūras telpā”. 2014.gada 14.aprīlis

Foto galerija

Jaunumi

11 decembris 2014

IEPAZĪSTINA AR LATVIJAS KĀ NĀKAMĀS ES PADOMES PREZIDĒJOŠĀS VALSTS TIESU SISTĒMU

IEPAZĪSTINA AR LATVIJAS KĀ NĀKAMĀS ES PADOMES PREZIDĒJOŠĀS VALSTS TIESU SISTĒMU

Krimināllietu tiesu palātas tiesnese Aija Branta kā nākamās Eiropas Savienības Padomes prezidējošās valsts pārstāve 11. un 12.decembrī Strasbūrā notiekošajā Eiropas tiesu sistēmu efektivitātes komisijas plenārsēdē uzstājas ar priekšlasījumu par Latvijas tiesu sistēmas aktualitātēm.

 

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 17.12.2014

24.11.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā nr. SKA-1243/2014

Administratīvā procesa likuma 185.panta ceturtās daļas 10.punkta termina „speciālā atļauja” tulkojums

Pievienots: 17.12.2014

28.11.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-547/2014

Pamats izmaksāt nesaņemto darba algu par apcietinājumā pavadīto laiku

Pievienots: 15.12.2014

27.11.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā nr.SKC-156/2014 un tiesnešu Andas Briedes un Normunda Salenieka atsevišķās domas.

Ceļu satiksmes negadījuma rezultātā radušos zaudējumu civiltiesiskās atbildības subjekts; Valsts atbildības robežas morālā kaitējuma atlīdzināšanā

Pievienots: 11.12.2014

26.09.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā nr.SKC-1948/2014

Ar sprieduma izpildi saistītie izdevumi un to atlīdzināšanas pienākums; Sprieduma nekavējošas izpildes jēdziens

Visi judikatūras nolēmumi