Aktuālais foto

Ar Augstākās tiesas tiesnešiem un palīgiem tiekas ECT tiesnesis Mārtiņš Mits. 2016.gada 26.maijs
Ukrainas Augstākās tiesas delegācija pieredzes apmaiņas vizītē Latvijā, 2016.gada 16.–18.maijs
Par Augstākās tiesas tiesnesi apstiprina Dzintru Ameriku. 2016.gada 5.maijs
Augstāko tiesu priekšsēdētāju tikšanās Ķīnā. 2016.gada 2.-8.maijs
Par Krimināllietu departamenta priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēts Pēteris Dzalbe
Mediju diena. 2016.gada 13.aprīlis
Digitalizēti Latvijas Senāta materiāli. 2016.gada 18.marts
Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa pilnā sastāvā, 2016.gada 7.marts
Augstākās tiesas vadība gada atskaites plēnumā. 2016.gada 26.februāris
Pirmā juristu Karjeras diena Augstākajā tiesā. 2016.gada 19.februāris

Foto galerija

Jaunumi

25 jūlijs 2016

IZDOTS DIVDESMITAIS AUGSTĀKĀS TIESAS NOLĒMUMU KRĀJUMS

IZDOTS DIVDESMITAIS AUGSTĀKĀS TIESAS NOLĒMUMU KRĀJUMS

Šonedēļ juridiskās literatūras pārdošanas vietās nonāks krājums “Latvijas Republikas Augstākās tiesas spriedumi un lēmumi 2015”. Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs grāmatas ievadā norāda – katrs Augstākās tiesas spriedums un lēmums ir ne tikai konkrēta strīda izšķiršana, bet arī atbildes uz visai tiesību sistēmai principiāli nozīmīgiem jautājumiem, veidojot un attīstot judikatūru. Neskatoties uz tiesu nolēmumu plašo pieejamību internetā, Augstākā tiesa turpina tradīciju gada juridiski nozīmīgākos nolēmumus izdot drukātā formā.

 

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 11.07.2016

21.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā nr.SKC-55/2016

Piespiedu nomā nododamās zemes platības noteikšana

Pievienots: 11.07.2016

20.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā nr.SKC-244/2016

Īres līguma izbeigšanas un īrnieka izlikšanas regulējuma imperatīvā daba

Pievienots: 11.07.2016

15.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā nr.SKC-200/2016

Potenciālās konkurences iespējamība Konkurences likuma 1. panta 6. un 9. punkta kontekstā; citu tiesu judikatūras ietekme uz izskatāmo lietu

Pievienots: 11.07.2016

15.06.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā nr.SKC-2195/2016

Civilprocesuālo tiesību normu intertemporālā piemērojamība

Visi judikatūras nolēmumi