Aktuālais foto

Atver rokasgrāmatu Augstāko tiesu darba organizācijā. 2017.gada 21.aprīlis.
Augstākās tiesas departamentu zinātniski analītiskie padomnieki. 2017.gada marts.
Tiesu sistēmas komunikācijas stratēģija iegūst komunikācijas nozares balvas. 2017.gada 3.marts
Disciplinārtiesa. 2017.gada 3.marts.
Augstākās tiesas priekšsēdētājs tiekas ar Valsts prezidentu. 2017.gada 2.marts.
Jautrīte Briede divus gadus strādās Ukrainas Augstākajā tiesā. 2017.gada marts.
Ēnu dienā skolēni iepazīst tiesas darbu. 2017.gada 15.februāris.
Iepazīstina ar mediācijas pilotprojektu. 2017.gada 11.janvāris.
Darbu sāk Tieslietu padomes sekretariāts. 2017.gada janvāris.
Temīdas balvas - 2016

Foto galerija

Jaunumi

20 septembris 2017

AUGSTĀKĀ TIESA DISKUTĒ PAR KASĀCIJAS TIESVEDĪBAS EFEKTIVITĀTI

AUGSTĀKĀ TIESA DISKUTĒ PAR KASĀCIJAS TIESVEDĪBAS EFEKTIVITĀTI

Augstākās tiesas 2017.–2019.gada stratēģijā izvirzīti divi prioritārie uzdevumi: efektīva un kvalitatīva tiesas spriešana un Augstākās tiesas autoritātes stiprināšana. Šie uzdevumi ir praktiski “mūžīgi” – tā ir Augstākās tiesas būtība – stiprināt demokrātiski tiesisko sistēmu, nodrošinot taisnīgu tiesu. Taisnīga tiesa – tas ir taisnīgs spriedums un savlaicīgs process. Tas bija vadmotīvs Augstākās tiesas konferencei “Kasācijas tiesvedības efektivitāte: problēmas un risinājumi” 18.septembrī.

 

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 20.09.2017

04.07.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-229/2017

Nepieciešamie nosacījumi nākotnē ierīkojama ceļa servitūta nodibināšanai; servitūta nodibināšana par labu kopīpašumā esošam nekustamajam īpašumam

Pievienots: 20.09.2017

09.08.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1458/2017

Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteiktajā kārtībā noslēgtu iepirkuma līgumu kontroles pakļautība administratīvajai tiesai

Pievienots: 20.09.2017

24.08.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1308/2017

Lietu pakļautība strīdos par piešķirto Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma izlietojumu

Pievienots: 20.09.2017

04.08.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-860/2017

Tiesu izpildītāja disciplinārā atbildība par tiesas atzītām prettiesiskām darbībām

Visi judikatūras nolēmumi