Aktuālais foto

Pieredzes apmaiņas vizītē Augstāko tiesu apmeklē Lietuvas Augstākās administratīvās tiesas kolektīvs. 2014.gada 25.septembris
Par Augstākās tiesas pārstāvi Tieslietu padomē ievēl Ināru Gardu. 2014.gada 15.septembris
Tiesnešu konferences viesi – Saeimas priekšsēdētāja un ārvalstu kolēģi. 2014.gada 5.septembris
Dalās pieredzē par Tieslietu padomju un tiesnešu pašpārvaldes institūciju mijiedarbību. 2014.gada 3.septembris
Pēdējais Senāta nolēmumu krājums. 2014.gada 13.augusts
Valsts prezidents pieņem Aigara Strupiša tiesneša zvērestu. 2014.gada 15.jūlijs
Augstāko tiesu apmeklē profesors Ričards Višs. 2014.gada 30.maijs
Administratīvie tiesneši pieredzes vizītē Polijas Augstākajā administratīvajā tiesā. 2014.gada 20.maijs
Inta Ķirse saņem Atzinības krustu. 2014.gada 4.maijs
Konference „Tiesas juridiskās kultūras telpā”. 2014.gada 14.aprīlis

Foto galerija

Jaunumi

20 oktobris 2014

STĀSTS PAR LATVIJAS SENĀTA SENATORU JĀNI SKUDRI – GRĀMATĀ

STĀSTS PAR LATVIJAS SENĀTA SENATORU JĀNI SKUDRI – GRĀMATĀ

Jānis Skudre bija viens no septiņiem Latvijas brīvvalsts pirmā laika augstākās tiesu instances – Latvijas Senāta – senatoriem, kura dzīve pēc padomju okupācijas traģiski beidzās Gulaga nometnēs Sibīrijā. Stāstu par Jāņa Skudres dzīvi uzrakstījis viņa novadnieks – sēlis, bijušais Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta senators Vilnis Vietnieks. Stāsta “Un ezerā zvaigzne krīt” pirmās nodaļas bijušas publicētas žurnālā “Jurista Vārds” un reģionālajos laikrakstos, tagad stāsts lasāms vienkopus nupat izdotajā Viļņa Vietnieka grāmatā “Saukas skices”.

 

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 22.10.2014

30.05.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā nr.SKC-97/2014 un tiesneses Andas Briedes atsevišķās domas

Adoptēto likumiskās mantošanas no bioloģiskajiem vecākiem tiesiskais regulējums

Pievienots: 20.10.2014

30.09.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā nr.SKC-2821/2014

Ķīlas tiesības (hipotēkas) nostiprināšana zemesgrāmatā nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas nodrošināšanai

Pievienots: 07.10.2014

27.05.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā nr.SKC-102/2014

Jēdzienu „kā krietns un rūpīgs saimnieks” piemērošana; Nosacījumi sabiedrības valdes locekļu atbrīvošanai no atbildības

Pievienots: 07.10.2014

22.05.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā nr.SKC-2229/2014

Uz iznomātas zemes uzceltas jaunbūves ierakstīšanas zemesgrāmatā nosacījumi

Visi judikatūras nolēmumi