Aktuālais foto

Temīdas balva, 2014.gada 19.decembris
Krimināllietu tiesu palātas vēsture apkopota grāmatā, 2014.gada 18.decembris
Zigmants Gencs dāvina savu gleznu. 2014.gada 19.novembris
Valsts augstākās amatpersonas Latvijas proklamēšanas 96.gadadienā pie Brīvības pieminekļa, 2014.gada 18.novembris
Augstākās tiesas Izdienas nozīmes. 2014.gada 14.novembris
Satversmes komentāru atvēršana. 2014.gada 10.novembris
Tieslietu sistēmas Goda zīmi saņem Anda Vītola. 2014.gada 7.novembris
Tieslietu sistēmas Goda zīmi saņem Aija Branta. 2014.gada 7.novembris
Saeimas vēlēšanu lietā noraida partijas „Saskaņa” pieteikumu, 2014.gada 30.oktobris
Augstākajā tiesā notiek fināls pirmajai tiesas izspēlei administratīvajās tiesībās. 2014.gada 25.oktobris

Foto galerija

Jaunumi

27 marts 2015

AUGSTĀKĀ TIESA NOVĒRTĒ APGABALTIESU NOZĪMI LATVIJAS TIESU SISTĒMĀ

AUGSTĀKĀ TIESA NOVĒRTĒ APGABALTIESU NOZĪMI LATVIJAS TIESU SISTĒMĀ

Sveicot apgabaltiesas to izveidošanas 20.gadadienā, Augstākā tiesa norāda uz apgabaltiesu nozīmīgo vietu tiesu sistēmā gan pirms 20 gadiem, kad, veidojot Latvijā trīspakāpju tiesu sistēmu, pēc 55 gadu pārtraukuma tika atjaunota apelācijas instance un dibinātas apgabaltiesas, gan tagad, kad notiek Latvijas tiesu sistēmas reforma un, likvidējot Augstākās tiesas tiesu palātas, apgabaltiesas būs vienīgā apelācijas instance. Uz to, ka pieaugs ne tikai apgabaltiesu slodze, bet arī atbildība vienotas tiesu prakses veidošanā, norādīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, uzrunājot apgabaltiesu jubilejai veltītās svinīgās sēdes dalībniekus 27.martā.

 

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 23.03.2015

20.01.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā nr.SKC-1793/2015

Tiesā izvērtējamie jautājumi sakarā ar darbinieka darba līguma uzteikumu svarīgu iemeslu dēļ; Darba likuma (turpmāk – DL) 100.panta piektās daļas un 58. panta trešās daļas tvērums; uzteikuma pamatotības pierādīšanas pienākums

Pievienots: 18.03.2015

07.01.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā nr.SKC-1478/2015

Jēdziens „kad bērns pats var sevi apgādāt” Civillikuma 179.panta izpratnē

Pievienots: 18.03.2015

25.02.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā nr.SKC-1/2015

Apdrošināšanas atlīdzības piedziņa sakarā ar ceļu satiksmes negadījumā nodarīto morālo kaitējumu

Pievienots: 13.03.2015

12.02.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā nr. SKK-18/2015

Personas, kuras var tikt atzītas par cietušo Kriminālprocesa likuma trešās daļas izpratnē

Visi judikatūras nolēmumi