About events

The print version

About events

26 October, 2004

starp šādiem jāliek virsraksts, kā arī augšā pie nosaukuma

starp šādiem jāliek 1 rindkopa
15 October, 2004

Augstākā tiesa ierosina Saeimai veikt grozījumus Kriminālprocesa kodeksā

Lai nodrošinātu efektīvāku naudas piedzīšanu kriminālprocesa ietvaros, kā arī lai saskaņotu tiesu praksi, Augstākā tiesa (AT) nosūtījusi Saeimas Juridiskajai komisijai ierosinājumu veikt grozījumus Kriminālprocesa kodeksa 360.panta 6.daļā, paredzot tajā normu, ka tiesa izsniedz izpildrakstu piedzinējam pēc viņa pieprasījuma. Ja tiesa notiesājusi likumpārkāpēju nosacīti un uzlikusi viņam pienākumu novērst radīto kaitējumu noteiktā termiņā, izpildraksts piedzinējam būtu jāsaņem pēc tiesas spriedumā noteiktā termiņa notecējuma, proti, ja persona pilnīgi vai daļēji nav izpildījusi tai uzlikto pienākumu.