Privātpersonas tiesību ievērošanas princips

The print version

2019. gads

J 02.07.2019. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-1336/2019
Privātpersonas tiesību ievērošanas principa procesuālais aspekts tiesā

J 08.03.2019. Decision on Ancillary Complain of the Department of Administrative Cases, case No SKA-11444/2019
Privātpersonas tiesību ievērošanas principa piemērošanas robežas

J 17.06.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-79/2019
Principa in dubio pro civis piemērošana, izdodot privātpersonai nelabvēlīgu administratīvo aktu

2015. gads

J 06.05.2015. Judgement of the Department of Administrative Cases, case No. SKA-241/2015
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes rīcība, lemjot par termiņuzturēšanās atļaujas piešķiršanu

2012. gads

J 26.09.2012. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-148/2012
Pieteikums par publisko tiesību līguma izpildi un publisko tiesību līguma grozīšanu; tiesas kompetence prasījuma kvalificēšanā neatkarīgi no pieteicēja viedokļa; privātpersonas tiesību ievērošanas principa piemērošana; lietderības apsvērumu kontrole prasījumā par publisko tiesību līguma izpildi