CETURTĀ DAĻA. Saistību tiesības (1401. – 2400.pants)

The print version