Ceturtā nodaļa. SAISTĪBU KOPDALĪBNIEKU SAVSTARPĒJĀS ATTIECĪBAS (1669. – 1690.pants)

The print version

2019. gads

30.05.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-242/2019
Solidāra atbildība par vienu noziedzīgu nodarījumu

15.03.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-130/2019
Noteikums par solidāras atbildības uzņemšanos galvojuma līgumā

J 12.12.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-109/2019
Atbildība par dzīvokļu īpašnieku kopības saistībām

26.09.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-13/2019
Valsts tiesības civilprocesa kārtībā prasīt atlīdzību par kaitējumu, kas nodarīts ar noziedzīgu nodarījumu

04.02.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-10/2019
Līdzaizņēmēja tiesības un pienākumi, uzņemoties atbildēt par jau izsniegtu aizdevumu

2018. gads

J 18.12.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-150/2018
Parāda vēlāka uzņemšanās kopīgi ar sākotnējo parādnieku

2017. gads

15.12.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-330/2017
Solidāri saistītās personas atbildība uzņēmuma pārejas gadījumā

J 29.09.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-160/2017
Dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemto nelikumīgo lēmumu rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzība

2016. gads

J 20.04.2016. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-2/2016
Dažādos periodos amatu ieņēmušo valdes locekļu solidārā atbildība

2013. gads

J 31.05.2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-130/2013
„Sevišķu šķēršļu” jēdziens kopparādnieku savstarpējos norēķinos

2012. gads

2009. gads

J 09.09.2009. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-205/2009
Solidārā atbildība par zaudējumiem, kas nodarīti noziedzīgu nodarījumu rezultātā

J 28.01.2009. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-32/2009
Par pierādījumu un lietā konstatēto apstākļu novērtēšanu spriedumā un solidāras atbildības nodibināšanu

2007. gads