Sešpadsmitā nodaļa. SABIEDRĪBAS LĪGUMS (2241. – 2280.pants)

The print version

2017. gads

19.10.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-335/2017
Pušu gribas noskaidrošana, kvalificējot tiesisko darījumu (nomas un sabiedrības līguma nošķiršana)