Piektā nodaļa. MANTOJUMA ATKLĀŠANĀS, APSARDZĪBA UN MANTOJUMA PRASĪBA (655. – 686.pants)

The print version

2018. gads

J 17.05.2018. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-1065/2018
Mantojuma aizgādņa tiesības apstrīdēt kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces lēmumu pirms mantojuma pārņemšanas

12.10.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-175/2018
Prasība par mantojuma masai piederošas lietas izprasīšanu no citas personas valdījuma

J 01.03.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-58/2018
Pēc kreditora iesnieguma uzsāktas mantojuma lietas vešanas aspekti

2017. gads

15.02.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-77/2017
Sludinājums par mantojuma atklāšanos, ja mantiniekam iecelts aizgādnis

2016. gads

J 29.02.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-48/2016
Mantinieka īpašuma tiesību atpakaļejošais spēks

2011. gads

J 28.09.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-241/2011
Prasības pieteikuma priekšmets lietās par mantojuma tiesību atzīšanu un mantojuma izprasīšanu

2008. gads

2007. gads