Pirmā nodaļa. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI (382. – 389.pants)

The print version

2018. gads

18.12.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-1782/2018
Labas ticības principa pārkāpums komercsabiedrības dalībnieku sapulces sasaukšanā, ierobežojot mirušā sabiedrības dalībnieka mantinieku tiesības

2017. gads

J 13.09.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-147/2017
Mantinieka iecelšana ar ārvalstīs noslēgtu līgumu

2016. gads

J 28.04.2016. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-1840/2016
Notāra pienākums nodrošināt mantojuma procesā iesaistīto personu civilās tiesības un likumīgās intereses

J 29.02.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-48/2016
Mantinieka īpašuma tiesību atpakaļejošais spēks

2008. gads

2005. gads

J 09.02.2005. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-16/2005
Par juridisko personu tiesību un saistību pārmantošanas fakta konstatēšanu