Septītā nodaļa. LĪDZMANTINIEKU SAVSTARPĒJĀS ATTIECĪBAS UN MANTOJUMA DALĪŠANA (715. – 765.pants)

The print version

2019. gads

06.03.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-135/2019
Mantojuma dalīšanas lietas izskatīšanas daži aspekti

2016. gads

15.01.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-10/2016
Dalāmā mantojuma un pievienojuma vērtības noteikšanas kārtība

2009. gads

J 09.12.2009. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-333/2009
Par pušu vienošanās, ar kuru notikusi mantojuma sadale, saistošo spēku