Trešā nodaļa. TESTAMENTĀRĀ MANTOŠANA (418. – 638.pants)

The print version

2019. gads

J 21.10.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-277/2019
Testatora pēdējās gribas rīkojumā ietverto norādījumu robežas

17.10.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-147/2019
Privāta testamenta taisīšanā pieaicināto liecinieku vienlaicīgas klāt neesības ietekme uz testamenta spēku

2017. gads

2016. gads

2013. gads

J 25.10.2013. Judgement of the Department of civil Cases of the Senate, case No SKC-195/2013
Neatņemamās mantojuma daļas vērtības aprēķināšanas kārtība no dāvinājuma

2009. gads

J 09.12.2009. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-333/2009
Par pušu vienošanās, ar kuru notikusi mantojuma sadale, saistošo spēku

2005. gads