Piektā nodaļa. REĀLNASTAS (1260. – 1277.pants)

The print version

2014. gads

J 30.01.2014. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-1479/2014
Vienošanās par kopīpašnieku pienākumu ievērot teritorijas lietošanas noteikumus neatbilst reālnastas jēdzienam