Ceturtā apakšnodaļa. HIPOTĒKA UZ NEKUSTAMU ĪPAŠUMU (1367.-1380.pants)

The print version

2017. gads

J 23.11.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-381/2017
Civillikuma 705.panta otrās daļas normā ietvertās kreditora prasījuma nepieteikšanas sekas

2016. gads

22.01.2016. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-1119/2016
Hipotēkas dzēšanas kārtība, ja kreditora pretenzija uzaicinājumā norādītajā termiņā (Civillikuma 705. pants) nav pieteikta

2015. gads

23.12.2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SPC-41/2015
Zemesgrāmatu likuma 46. panta otrās daļas tvērums, izskatot pieteikumu par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā

2013. gads

J 28.02.2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-812/2013
Izsoles jēdziens Civillikuma 1380.panta otrās daļas izpratnē

2010. gads

2004. gads

J 08.09.2004. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-575/2004
Zemesgrāmatā nostiprinātā lietojuma tiesība, kas ir saistoša trešajām personām, ir personālservitūts, un tā nevar būt par ķīlas tiesību priekšmetu