Trešā apakšnodaļa. ĪPAŠUMA IZBEIGŠANĀS (1032.-1035.pants)

The print version

2019. gads

2018. gads

2012. gads

J 26.10.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-710/2012
Pirmpirkuma tiesību mantošana; atsavinātāja pienākums piedāvāt noslēgt pirkuma līgumu pirmpirkuma tiesīgajam, pirmpirkuma un izpirkuma tiesību noilgums