12.nodaļa. PĀRSTĀVJI (82.-87.pants)

The print version

2020. gads

20.05.2020. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-763/2020
Apelācijas instances tiesas tiesneša rīcība, ja pirmajā instancē nav pārbaudīts pilnvarā paredzētais tiesību apjoms iesniegt apelācijas sūdzību

2019. gads

30.09.2019. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-954/2019
Procesuālās ekonomijas princips pārstāvniecības tiesību konstatēšanā

J 31.10.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-316/2019
Advokāta kā pilnvarnieka pienākums pierādīt veikto darbu apjomu un kvalitāti

31.10.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-272/2019
Fiziskas personas maksātnespējas administrators kā šīs personas likumiskais pārstāvis prāvās, kas ierosinātas pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas

2018. gads

13.11.2018. Asignment Hearing Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-1703/2018
Advokāta ordera neiesniegšanas un nepareizi noformēta advokāta ordera iesniegšanas nošķiršana

17.04.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-84/2018
Tiesvedības valoda un pārstāvja nepielaišana valsts valodas nezināšanas dēļ, ja viņš pats nodrošinājis tulku

2017. gads

J 27.06.2017. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-1299/2017
Advokātam izvirzītās prasības pārstāvības tiesību noformēšanā

2016. gads

J 17.06.2016. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-1788/2016
Pilnvarnieku – privātpersonas un zvērināta advokāta – statusa nošķiršana

02.02.2016. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-996/2016
Lietas dalībnieku tiesiskā statusa tvērums Civilprocesa likuma 88. panta pirmās daļas izpratnē

2015. gads

J 26.11.2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-2391/2015
Pārstāvības noformēšanas nosacījumi zvērinātam advokātam tiesas lēmumu pārsūdzēšanā

J 09.02.2015. Decision of the assignment sitting of the Department of Civil Cases, case No. SKC-2034/2015
Kasācijas sūdzības iesniegšanas nosacījumi (Civilprocesa likuma 82.panta septītā daļa)

J 28.08.2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No. SKC-187/2015
Advokāta palīdzības samaksas izdevumu piedziņas pamatojums

2014. gads

2012. gads

J 21.02.2012. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1039/2012
Tiesas izdevumu samaksas atvieglojumu piemērošana biedrībai, kas civilprocesā īsteno tās biedra pārstāvību

J 20.12.2012. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-55/2012
Sabiedrības valdes procesuālās tiesības un pilnvaru apjoms

J 18.06.2012. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-38/2012
Pārstāvja pilnvarojuma apjoms civilprocesā un šķīrējtiesas līguma slēgšanā; pušu pamattiesību ievērošana šķīrējtiesas procesā

2011. gads

J 23.03.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-116/2011
Par tiesas pavēstes nosūtīšanas kārtību juridiskai personai

2008. gads