9.nodaļa. CIVILPROCESUĀLĀ TIESĪBSPĒJA UN RĪCĪBSPĒJA (71.-73.1 pants)

The print version

2017. gads

2015. gads

J 20.11.2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No. SKC-2885/2015
Kārtība, kādā strīdus gadījumā realizējama bērna uzturlīdzekļu saņemšanas tiesība; uzturlīdzekļu minimālais apmērs

2014. gads

2011. gads

J 23.03.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-116/2011
Par tiesas pavēstes nosūtīšanas kārtību juridiskai personai

2007. gads

J 14.03.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-106/2007
Pircēja pienākums pieteikt kreditora pretenziju nekustamā īpašuma pārdevēja nāves gadījumā