5.nodaļa. PROCESUĀLIE TERMIŅI (46.-53.pants)

The print version

2016. gads

J 11.03.2016. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-1350/2016
Elektroniskā veidā sagatavotas apelācijas sūdzības iesniegšanas termiņš

2014. gads

J 12.12.2014. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-179/2014
Apvērsuma prasības iesniegšanas termiņa jēdziens

J 08.04.2014. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-117/2014
Kreditoru prasījumu iesniegšanas kārtība pret maksātnespējīgu parādnieku un tās neievērošanas sekas; strīda par tiesībām starp kreditoru un maksātnespējīgu parādnieku izskatīšanas tiesiskais pamats

2010. gads

J 24.02.2010. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-577/2010
Par procesuālā termiņa atjaunošanu blakus sūdzības iesniegšanai

2009. gads

J 30.09.2009. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1183/2009
Par zaudējumu piedziņu uzņēmējsabiedrības maksātnespējas procesā