6.nodaļa. TIESAS PAZIŅOJUMI, IZSAUKUMI UN TIESAS DOKUMENTU PIEGĀDĀŠANA UN IZSNIEGŠANA (54.-60.pants)

The print version

2020. gads

20.01.2020. Assignment Hearing Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-403/2020
Blakus sūdzības iesniegšanas termiņš, ja persona, kuras dzīvesvieta nav Latvijā, pilnvarojusi pārstāvi lietas vešanai Latvijā

2019. gads

2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-[C]/2019
Laulības neesamības vai šķiršanas lietas izskatīšana, ja atbildētāja dzīvesvieta nav Latvijā

2018. gads

2017. gads

J 15.09.2017. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-1595/2017
Ar elektroniskā pasta sūtījumu nosūtīto tiesas dokumentu izsniegšanas datuma prezumpcija

28.02.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-50/2017
Civilprocesa likuma 56.panta piektās daļas un 56.2panta tvērums

2013. gads

2012. gads

J 01.03.2012. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1133/2012
Apvērsuma prasības celšanas termiņš un procesuālā kārtība šī termiņa ievērošanas pārbaudei tiesā

2011. gads

J 23.03.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-116/2011
Par tiesas pavēstes nosūtīšanas kārtību juridiskai personai

2008. gads