21.nodaļa. CIVILLIETU IZTIESĀŠANA (151.-188.pants)

The print version

2019. gads

J 03.12.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-376/2019
Zemesgrāmatas ieraksta pamata grozīšanas kārtība

21.01.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-209/2019
Lietas izskatīšana, ja uz tiesas sēdi nav ieradies valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzējs

2016. gads

31.10.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-340/2016
Tiesas pienākums sekmēt pušu izlīgumu procesa gaitā

2013. gads

J 14.05.2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-173/2013
Darbnespējas lapas kā attaisnojošas neierašanās tiesas sēdē pamatojums

2012. gads

2011. gads

J 22.02.2011. Decision of assignment sitting of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-538/2011
Par atteikumu ierosināt kasācijas tiesvedību; par izlīgumu kasācijas instances tiesā

2005. gads

J 02.03.2005. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-85/2005
Par Civillikuma 1592. panta piemērošanas tiesiskajām sekām

2004. gads

J 15.12.2004. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-710/2004
Par Civilprocesa likuma 93. panta ceturtās daļas, 159. panta otrās daļas nosacījumu neizpildīšanas sekām