23.nodaļa. LIETAS IZSKATĪŠANAS ATLIKŠANA (209.-213.pants)

The print version

2017. gads

29.05.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-197/2017
Lietas izskatīšana bez lietas dalībnieka klātbūtnes

2015. gads

08.12.2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-276/2015
Lietas dalībnieka darbnespējas lapā ietvertā informācija kā priekšnoteikums lietas izskatīšanas atlikšanai; pilnvarojums nereģistrētā kopdzīvē

2013. gads

J 14.05.2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-173/2013
Darbnespējas lapas kā attaisnojošas neierašanās tiesas sēdē pamatojums