30.3 nodaļa. ATSEVIŠĶU KATEGORIJU LIETU IZSKATĪŠANA RAKSTVEIDA PROCESĀ (250.18 – 250.27 pants)

The print version

2014. gads

2013. gads

J 12.07.2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1859/2013
Ieturējumu apmērs no parādnieka darba samaksas un tai pielīdzinātajiem maksājumiem, izpildot tiesas nolēmumu par parāda piedziņu

2012. gads

J 27.09.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1612/2012
Maza apmēra prasības par uzturlīdzekļu piedziņu ierosināšanas un izskatīšanas nosacījumi