49.nodaļa. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA LABPRĀTĪGA PĀRDOŠANA IZSOLĒ TIESAS CEĻĀ (395. – 399.pants)

The print version

2018. gads

05.09.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-1069/2018
Galvinieka iebildums par parādnieka ieķīlātajam īpašumam noteiktu zemu izsoles sākumcenu kā pamats atbrīvojumam no galvojuma saistības izpildes

2017. gads

J 11.04.2017. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-1/2017
Brīdinājuma par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā izsniegšana parādniekam

2015. gads

23.12.2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SPC-41/2015
Zemesgrāmatu likuma 46. panta otrās daļas tvērums, izskatot pieteikumu par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā

2012. gads

J 25.01.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-18/2012
Apvērsuma prasības celšana pēc Civilprocesa likuma 49.nodaļas noteikumiem

2011. gads

J 09.11.2011. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-69/2011
Kopīpašnieku piekrišanas nepieciešamība, pārdodot nekustamo īpašumu labprātīgā izsolē tiesas ceļā

2010. gads

J 24.11.2010. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-219/2010
Par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā

2009. gads

J 25.11.2009. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-119/2009
Par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā

J 26.08.2009. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-76/2009
Par iemesliem atteikt pieteikumu par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā

J 25.02.2009. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-35/2009
Par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā

2007. gads