50.1 nodaļa. SAISTĪBU PIESPIEDU IZPILDĪŠANA BRĪDINĀJUMA KĀRTĪBĀ (406.1 – 406.10 pants)

The print version

2013. gads

J 22.01.2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-27/2013
Kreditora tiesības, galvenā parādnieka un ekspromisoriskā galvinieka atbildības robežas un tiesības prasībās par galvenās saistības izpildi

2012. gads

J 25.04.2012. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1299/2012
Oriģinālakts Zemesgrāmatu likuma 129.panta pirmās daļas izpratnē

J 23.05.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-246/2012
Saistības piespiedu izpildīšanas brīdinājuma kārtībā tiesiskās sekas parāda daļējas atzīšanas gadījumā

J 29.08.2012. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-35/2012
Brīdinājuma izsniegšanas kārtības neievērošanas sekas

2010. gads

J 27.01.2010. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-43/2010
Par izņēmumu no vispārīgiem noteikumiem par tiesas izdevumiem

2009. gads

J 22.04.2009. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-58/2009
Par vairāku dokumentu pievienošanu pieteikumam par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā

2007. gads

J 05.12.2007. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-62/2007
Par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā