31.nodaļa. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI (251.-258.pants)

The print version

2019. gads

J 07.02.2019. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-1/2019
Tiesas ex officio pilnvaras pierādījumu pārbaudē tiesiskās aizsardzības procesa lietā

2011. gads

J 26.01.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-42/2011
Par termina „parāda akts” skaidrojumu Civilprocesa likuma 298.panta izpratnē

2007. gads

2006. gads

2005. gads

J 09.02.2005. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-16/2005
Par juridisko personu tiesību un saistību pārmantošanas fakta konstatēšanu