37.nodaļa. JURIDISKO FAKTU KONSTATĒŠANA (288.-292.pants)

The print version

2019. gads

J 17.06.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-55/2019 (CHANGE OF CASE-LAW)
Kooperatīva biedru tiesības uz garāžas īpašumu, ja kooperatīva darbība izbeigta uz likuma pamata

2012. gads

J 22.02.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-88/2012 (CHANGE OF CASE-LAW)
Pieteikuma par juridiska fakta konstatēšanu izskatīšanas pakļautības noteikumi

2011. gads

J 02.02.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-4/2011 and separate opinion of the senator Normunds Salenieks
Par juridisku faktu, kas nepieciešami politiski represētās personas statusa noteikšanai, konstatēšanu Civilprocesa likuma 37. nodaļā noteiktajā kārtībā

2007. gads

2005. gads

J 16.11.2005. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-77/2005
Izskatot lietu sevišķās tiesāšanas kārtībā, personai nevar tikt atzītas tiesības uz nekustamo īpašumu ar ieilgumu, šajā nolūkā ceļama īpašuma prasība apgabaltiesā

J 09.02.2005. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-16/2005
Par juridisko personu tiesību un saistību pārmantošanas fakta konstatēšanu