42.nodaļa. SLUDINĀJUMS PAR MANTOJUMA ATKLĀŠANOS (324.-327.pants – izslēgta)

The print version

2017. gads

04.07.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-203/2017
Civilprocesa likumā iekļautās materiālās tiesību normas par uzaicinājuma termiņā nepieteikto kreditoru tiesību dzēšanu attiecināmība un piemērojamība

2008. gads

J 15.10.2008. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-344/2008
Par tiesas uzaicinājuma sludinājumu Civilprocesa likuma 326.panta kārtībā