45.1 nodaļa. TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS PROCESA LIETAS (341.1-341.11 pants)

The print version

2019. gads

13.06.2019. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-11/2019
Tiesas pienākumi, ja attiecībā uz parādnieku īsā laikā atkārtoti ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta

2015. gads

29.12.2015. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-18/2015
Tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna izvērtēšana atbilstoši šī procesa mērķim

2014. gads

J 30.09.2014. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SPC-28/2014
Kreditoru vienlīdzības principa ievērošanas nosacījums tiesiskās aizsardzības procesā (TAP)

J 31.10.2014. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SPC-27/2014
Tiesību saglabāšanas princips ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesā (ĀTAP); kreditora gribas nozīme ķīlas tiesības nodibināšanā un izbeigšanā

2013. gads

J 23.10.2013. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-48/2013
Tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānam pievienojamie materiāli un to pārbaude

J 11.09.2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-38/2013
Kreditoru prasījumu vērtēšanas ierobežojums tiesiskās aizsardzības procesā

2012. gads

J 07.03.2012. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-23/2012
Administratora pieteikuma par kriminālprocesa ietvaros uzlikta aresta atcelšanu juridiskās personas mantai izskatīšanas kārtība

2010. gads

J 03.11.2010. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-975/2010
Par maksātnespējas atzīmi (ārpustiesas) tiesiskās aizsardzības procesā