57.nodaļa. KASĀCIJAS TIESVEDĪBAS IEROSINĀŠANA UN LIETAS IZSKATĪŠANA KASĀCIJAS INSTANCĒ (464. – 472.1 pants)

The print version

2019. gads

21.03.2019. Asignment Hearing Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-193/2019
Lietas, kurā apstrīdēts preču zīmes nodošanas darījums uz civiltiesību normām par darījuma trūkumiem, piekritība

2015. gads

J 09.02.2015. Decision of the assignment sitting of the Department of Civil Cases, case No. SKC-2034/2015
Kasācijas sūdzības iesniegšanas nosacījumi (Civilprocesa likuma 82.panta septītā daļa)

2011. gads

J 22.02.2011. Decision of assignment sitting of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-538/2011
Par atteikumu ierosināt kasācijas tiesvedību; par izlīgumu kasācijas instances tiesā