55.nodaļa. BLAKUS SŪDZĪBAS IESNIEGŠANA UN IZSKATĪŠANA (441. – 449.pants)

The print version

2020. gads

2019. gads

2017. gads

J 15.09.2017. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-1595/2017
Ar elektroniskā pasta sūtījumu nosūtīto tiesas dokumentu izsniegšanas datuma prezumpcija

2015. gads

J 26.11.2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-2391/2015
Pārstāvības noformēšanas nosacījumi zvērinātam advokātam tiesas lēmumu pārsūdzēšanā

J 20.05.2015. Decision of the Department of Civil Cases, case No. SKC-2344/2015
Dokumentu tulkojuma valoda un to pieņemšanas atteikuma tiesības atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 13.novembra regulas (EK) Nr.1393/2007 „Par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs” 8.panta 1.pu

2013. gads

J 24.04.2013. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1654/2013
Tiesas kompetences robežas prasības nodrošināšanas pieteikuma izskatīšanā, izvērtējot prasības pirmšķietamo (prima facie) juridisko pamatojumu

J 30.01.2013. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SJC-1/2013
Procesuālo noteikumu neievērošana kā jaunatklātie apstākļi

2012. gads

J 14.09.2012. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1786/2012
Tiesu izpildītāja darbību sprieduma izpildīšanā pārsūdzēšanas subjekti

J 01.02.2012. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-953/2012
Procesuālās atšķirības, pārsūdzot lēmumus par ārvalsts tiesas un ārvalsts šķīrējtiesas nolēmuma atzīšanu un izpildīšanu Latvijā

2010. gads

J 24.02.2010. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-577/2010
Par procesuālā termiņa atjaunošanu blakus sūdzības iesniegšanai

2007. gads

J 05.12.2007. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-946/2007
Par lēmuma pārsūdzēšanas iespēju, ja atteikts atcelt prasības nodrošinājumu

2006. gads