72.nodaļa. PIEDZIŅAS VĒRŠANA UZ DARBA SAMAKSU, TAI PIELĪDZINĀTAJIEM MAKSĀJUMIEM UN CITĀM NAUDAS SUMMĀM (592. – 599.pants)

The print version

2020. gads

J 02.06.2020. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-58/2020
Komercķīlas realizācija atkarībā no ieķīlāto prasījuma tiesību statusa

2013. gads

J 12.07.2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1859/2013
Ieturējumu apmērs no parādnieka darba samaksas un tai pielīdzinātajiem maksājumiem, izpildot tiesas nolēmumu par parāda piedziņu