73.nodaļa. PIEDZIŅAS VĒRŠANA UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU (600. – 618.pants)

The print version

2020. gads

J 16.03.2020. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-95/2020
Izsoles vairāksolītāja tiesības uz ienākumiem no lietas (augļiem)

J 20.04.2020. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-6/2020
Notiesātas personas īpašuma tiesību izbeigšanās, ja nekustamais īpašums konfiscēts par labu valstij

2018. gads

15.02.2018. Decision on Ancillary Complaint of the Department of Civil Cases, case No SKC-443/2018
Izsoles akta apstiprināšanas tiesiskuma izvērtēšana, atsaucoties uz citu tiesvedību

2017. gads

J 29.12.2017. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-27/2017
Aizlieguma atzīmes (prasības nodrošināšanas atzīmes) juridiskā daba un pastāvēšanas nosacījumi

30.03.2017. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-9/2017
Piedziņas vēršana uz zemesgrāmatā nereģistrētu nekustamo īpašumu

2015. gads

23.12.2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SPC-41/2015
Zemesgrāmatu likuma 46. panta otrās daļas tvērums, izskatot pieteikumu par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā

2014. gads

J 05.02.2014. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-1447/2014 and separate opinion of the judge Marite Zagere
Maksātnespējas procesa administratora un tiesu izpildītāja darbību regulējuma atšķirības parādnieka mantas izsoles procesā

2013. gads

J 28.06.2013. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-33/2013 (CHANGE OF CASE-LAW)
Sūdzību par maksātnespējas administratora lēmumiem un rīcību izskatīšanas kārtība (JUDIKATŪRAS MAIŅA)

J 30.01.2013. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SJC-1/2013
Procesuālo noteikumu neievērošana kā jaunatklātie apstākļi

2011. gads

J 09.11.2011. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-69/2011
Kopīpašnieku piekrišanas nepieciešamība, pārdodot nekustamo īpašumu labprātīgā izsolē tiesas ceļā

2010. gads

2009. gads

J 30.09.2009. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1054/2009
Zvērināta tiesu izpildītāja rīcības izsoles procesā pārsūdzēšana, personu loks, kas var iesniegt sūdzību

2007. gads

2006. gads

2003. gads

J 22.10.2003. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-45/2003
Par pircēja interešu aizstāvību, ja īpašums iegūts publiskā izsolē