75.nodaļa. PIEDZĪTO SUMMU SADALĪŠANA STARP PIEDZINĒJIEM (621. – 631.pants)

The print version

2020. gads

J 20.04.2020. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-6/2020
Notiesātas personas īpašuma tiesību izbeigšanās, ja nekustamais īpašums konfiscēts par labu valstij

2019. gads

2013. gads

J 28.06.2013. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-33/2013 (CHANGE OF CASE-LAW)
Sūdzību par maksātnespējas administratora lēmumiem un rīcību izskatīšanas kārtība (JUDIKATŪRAS MAIŅA)

2012. gads

J 07.03.2012. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-26/2012
Nekustamā īpašuma nodokļa parāda iekļaušana izsoles izdevumu aprēķinā