76.nodaļa. PIEDZINĒJA, PARĀDNIEKA UN CITU PERSONU TIESĪBU AIZSARDZĪBA, IZPILDOT TIESAS SPRIEDUMU (632. – 635.pants)

The print version

2019. gads

01.08.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-195/2019
Prasība par īpašuma atsvabināšanu no piedziņas un nostiprināšanu zemesgrāmatā

2018. gads

06.06.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-149/2018
Sakarā ar sprieduma izpildes pagriezienu no lietas dalībnieka piedzenamā naudas summa

2013. gads

2012. gads

J 14.09.2012. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1786/2012
Tiesu izpildītāja darbību sprieduma izpildīšanā pārsūdzēšanas subjekti

2011. gads

J 22.06.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-980/2011
Par sprieduma, kas nav stājies likumīgā spēkā, nekavējošas izpildes priekšnoteikumiem

2009. gads

J 30.09.2009. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1054/2009
Zvērināta tiesu izpildītāja rīcības izsoles procesā pārsūdzēšana, personu loks, kas var iesniegt sūdzību

2006. gads

J 20.12.2006. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-571/2006
Sprieduma izpildīšanas pagrieziens darba atlīdzības sakarā