67.nodaļa. IZPILDU DOKUMENTI (538. – 547.1 pants)

The print version

2019. gads

16.04.2019. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-835/2019
Izpildu raksta nozaudēšanas pierādīšana izpildes procesā, prasot izsniegt dublikātu

2019. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-[A]/2019
Izpildu raksta izsniegšana lietā par saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību

2014. gads

J 30.09.2014. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-2821/2014
Ķīlas tiesības (hipotēkas) nostiprināšana zemesgrāmatā nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas nodrošināšanai

2008. gads

J 27.08.2008. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-49/2008
Par saistībām, pēc kurām pieļaujama bezstrīdus piespiedu izpildīšana

J 09.01.2008. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-2/2008
Par saistībām, pēc kurām pieļaujama bezstrīdus piespiedu izpildīšana