Pārejas noteikumi

The print version

2015. gads

J 09.12.2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No. SKC-96/2015
Dalībvalsts tiesību normu interpretācija pēc direktīvas ieviešanai noteiktā beigu termiņa līdz tās iestrādei nacionālajā regulējumā (direktīvu netiešā iedarbība)