Likums "par arodbiedrībām"

The print version

2010. gads

J 27.01.2010. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-443/2010
Prasības pieteikuma nepieņemšanas pamats. Pārstāvamās personas prasītājas statuss