Autortiesības

The print version

2019. gads

11.02.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-4/2019
Faktisko licences līguma attiecību konstatēšana autordarbu izmantošanas gadījumā

2018. gads

J 28.12.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-217/2018
Kolektīvā pārvaldījuma organizācijas pārstāvības prezumpcija

J 28.12.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-217/2018
Licences maksas metodes izmantošana mantiskā kaitējuma aprēķināšanai kolektīvi pārvaldītu autortiesību vai blakustiesību aizskāruma gadījumā

J 28.06.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-195/2018
Lietas izskatīšanas robežas apelācijas instancē, ja pārsūdzēta tiesību pārkāpuma izdarīšana, bet nav apstrīdēts par šo pārkāpumu piemērotais tiesiskās aizsardzības līdzeklis; Prasības priekšmeta konkretizēšana autortiesību pārkāpumu lietās; Prasības tiesību konstatēšana autortiesību pārkāpumu lietās; Licences maksas metodes izmantošana zaudējumu apmēra aprēķināšanai par autortiesību pārkāpumu

J 10.09.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-10/2018
Blakustiesību subjektu tiesību uz atlīdzību juridiskā daba un no tās izrietošie prasījumi; Retranslācijas izpratne un konstatēšanas priekšnoteikums autortiesību un blakustiesību strīdos; Fonogrammu izmantošana, veicot tās saturošo raidījumu signālu tiešo ievadi; Komerciālos nolūkos publicētu fonogrammu retranslācijas pierādīšana

2017. gads

J 29.11.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-136/2017
Taisnīgas atlīdzības noteikšanā izmantojamie apsvērumi un kritēriji

J 29.11.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-136/2017
Tiesas kompetence noteikt taisnīgu atlīdzību par muzikālo darbu izmantošanu raidīšanā

J 31.01.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-69/2017
Autortiesību tiesiskā daba un piemērošana laikā; sākotnējais autortiesību subjekts

J 17.01.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-6/2017
Obligātās retranslācijas pienākuma attiecināšana uz televīzijas programmu retranslēšanu interneta televīzijā

2016. gads

J 01.07.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-124/2016
Autortiesību pāreja ķermeniskas lietas, kurā darbs ietverts, atsavināšanas gadījumā

J 2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-[B]-2016
Zaudējumu un morālā kaitējuma atlīdzināšana autortiesību pārkāpuma gadījumā; darba izmantošana informatīviem mērķiem

2014. gads

J 21.05.2014. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-26/2014
Autoru darbu izmantošanas atlīdzības noteikšanas kārtība, mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas tiesības un pienākumi vienotu tarifu noteikšanā

2012. gads

J 08.02.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-2/2012
Autortiesību īstenošanas kārtība un autora individuālā ieguldījuma noteikšana līdzautoru radītā darbā

2009. gads

J 25.11.2009. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-306/2009
Par tiesisku darījumu rakstisku formu un to izpildes vai daļējas izpildes sekām

2008. gads

2006. gads