Kapitāla daļas un vērtspapīri

The print version

2018. gads

J 28.09.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-207/2018
Līdzpārdošanas tiesības sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku līgumā

2017. gads

J 09.03.2017. Asignment Hearing Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-847/2017
Komerclikuma 161.panta septītās daļas teleoloģiskā redukcija

2016. gads

29.04.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-62/2016
Vārda akciju īpašuma tiesību pāreja; fiduciāra darījuma dalībnieku statuss pret trešām personām

J 10.02.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-17/2016
Vērtspapīru oriģināla un dublikāta juridiskais spēks

2015. gads

J 13.03.2015. Decisions of the Department of Civil Cases, case No. SKC-2052/2015
Maksātnespējas atzīmes ierakstīšana zemnieku saimniecības īpašnieka mantai

2013. gads

2008. gads

2006. gads

J 22.02.2006. Judgment of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-108/2006
Tiesas pienākums novērtēt lietā esošos pierādījumus