Komercsabiedrības dalībnieka (biedra) statuss

The print version

2019. gads

J 29.05.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-30/2019
Akcionāra balsstiesības lēmuma pieņemšanā par viņa kā sabiedrības amatpersonas atbrīvošanu no atbildības par sabiedrībai nodarītajiem zaudējumiem

2018. gads

J 28.11.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-266/2018
Komercsabiedrības dalībnieka un kapitāla daļu īpašnieka statusu nošķiršana

J 31.01.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-34/2018
Sabiedrības dalībnieka lojalitātes pārkāpums

2017. gads

16.08.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-190/2017
Fiziskās personas saistību un šīs personas kā komercsabiedrības dalībnieka saistību nošķiršana

2014. gads

J 31.10.2014. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-2221/2014
„Būtiska kaitējuma” sabiedrībai kritērijs; ieguldījuma izmaksas nosacījumi no sabiedrības izslēgtajam dalībniekam

2013. gads

J 24.01.2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-7/2013
Šķīrējtiesas sprieduma prejudicialitāte tiesā izspriežamā civillietā

2012. gads

J 23.05.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-766/2012
Kapitālsabiedrības locekļu saistība ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma pārejas noteikumu 8.punkta 5.apakšpunktu

2011. gads

2003. gads

J 08.10.2003. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-437/2003
Par kooperatīvās sabiedrības biedra statusa atjaunošanu