Ārstniecība (pacienta tiesības)

The print version

2013. gads

J 18.10.2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-216/2013
Psihiatriskās palīdzības sniegšanas nosacījumi un kārtība; pacienta “informētās piekrišanas” jēdziens un tā piemērošana

2008. gads

J 09.01.2008. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-13/2008
Par pacienta tiesībām uzzināt laboratorisko veselības pārbaužu rezultātus

2006. gads