Dažādi

The print version

2019. gads

22.02.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-1/2019
Kredītiestādes noguldījumā esošu naudas līdzekļu statuss

2018. gads

27.06.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-178/2018
Eiropas Komisijas ekskluzīva kompetence valsts atbalsta uzraudzības jomā

J 11.10.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-148/2018
Iekāpšanas atteikums, kas saistīts ar pārvadātāja kļūdu, novērtējot ceļojuma dokumentu atbilstību

28.02.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-55/2018
Likumā noteiktā izņēmuma no tiesībām uz garantēto atlīdzību piemērojamība

22.01.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-12/2018
Prettiesiski gūto ienākumu piedziņa valsts ienākumos

2017. gads

2016. gads

21.10.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-26/2016
Prasības celšanas kārtība pret pārvadātāju gaisa pārvadājuma nokavējuma gadījumā

2015. gads

01.07.2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-90/2015
Brīvprātības princips Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.864/2007 par tiesību aktiem, kas piemērojami ārpuslīgumiskām saistībām („Roma II

2013. gads

J 08.05.2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-32/2013
Jautājuma par iestādes faktiskās rīcības dēļ nodarīta morālā kaitējuma piedziņu pakļautība

2012. gads

J 07.03.2012. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-23/2012
Administratora pieteikuma par kriminālprocesa ietvaros uzlikta aresta atcelšanu juridiskās personas mantai izskatīšanas kārtība

2009. gads

J 26.08.2009. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-878/2009
Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja tiesībām celt prasību pret valsts amatpersonu par zaudējuma piedziņu valsts ienākumos

J 25.03.2009. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-83/2009
Par civilās tiesvedības nepieļaujamību divu publisko tiesību subjektu starpā par zaudējumiem, kas radušies, pildot publiski tiesiskās funkcijas

2006. gads

2003. gads

J 17.09.2003. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-303/2003
Par atšķirību starp pārsūdzamu administratīvu aktu un nepārsūdzamu politisku lēmumu