Starptautiskie autopārvadājumi

The print version

2015. gads

J 30.10.2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No.  SKC-229/2015
Konvencijas par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu piemērošanas jautājumi

2012. gads

J 29.11.2012. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-2269/2012
Šķīrējtiesas klauzulas spēkā esamības nosacījums starptautisko auto pārvadājumu līgumos

J 22.02.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-43/2012
Kravu autopārvadātāju tiesības un pienākumi apstākļos, kas kavē kravas nodošanu saņēmējam