13.nodaļa. Piespiedu līdzekļu piemērošanas vispārīgie noteikumi (241.-249.pants)

The print version

2020. gads

2020. Decision of the judge of the Department of Criminal Cases, case No SKK-[A]/2020
Izvairīšanās pildīt procesuālos pienākumus konstatēšana un drošības līdzekļa grozīšanas izvērtējums

2018. gads

2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-[D]/2018
Drošības līdzekļa – apcietinājuma – piemērošana apelācijas instances tiesā apsūdzētajam, kurš ar pirmās instances tiesas spriedumu attaisnots, lai nodrošinātu apsūdzētā piedalīšanos apelācijas instances tiesā un nepieļautu neattaisnotu kriminālprocesa novilcināšanu

2006. gads