44.nodaļa. Tiesas sēdes gaitas fiksēšana (482.-485.pants)

The print version

2019. gads

2014. gads

2013. gads

J 30.04.2013. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-22/2013
Apsūdzētā, kas atrodas apcietinājumā, piezīmju par tiesas sēdes protokolu iesniegšanas termiņš

2010. gads