49.nodaļa. Tiesvedības īpatnības attiecībā uz pirmstiesas procesā slēgtu vienošanos (539.-543.pants)

The print version

2019. gads

J 16.10.2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-705/2019
Vienošanās protokolā paredzētā soda mēra precizēšana

J 22.08.2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-554/2019
Sprieduma vienošanās procesā aprakstošās daļas saturs

J 31.10.2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-384/2019
Vienošanās pamatotības izvērtēšana tiesā daļā par sodu

28.05.2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-130/2019
Tiesā iesniegta lūguma par atzīšanu par cietušo izlemšana, iztiesājot lietu par pirmstiesas procesā slēgtu vienošanos

2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-[I]/2019
Tiesas kompetence pirmstiesas procesā noslēgtas vienošanās apstiprināšanā jautājumā par kaitējuma kompensāciju cietušajam, ja par to nebija panākta vienošanās starp prokuroru un apsūdzēto

J 2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-[B]/2019
Tiesā iesniegts kaitējuma kompensācijas pieteikums vienošanās procesā

2018. gads

J 16.10.2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-320/2018
Tiesas kompetence vienošanās procesā nosūtīt lietu prokuroram pārkāpumu novēršanai

J 09.04.2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-22/2018
Tiesneša kompetence soda veida vērtēšanā vienošanās procesā

2015. gads

J 18.12.2015. Decision of the Department of Criminal Cases, case No.  SKK-649/2015
Spriedumu, ar kuru apstiprināta noslēgtā vienošanās par vainas atzīšanu un sodu starp apsūdzēto un prokuroru, var lūgt atcelt pilnībā, nevis tikai daļā par sodu

J 08.09.2015. Decision of the Department of Criminal Cases, case No. SKK-415/2015
Tiesas sprieduma vienošanās procesā rezolutīvā daļa

2012. gads

J 18.12.2012. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-649/2012
Lietas iztiesāšana vispārējā kārtībā, ja apsūdzētais atsakās no pirmstiesas procesā slēgtās vienošanās

2011. gads

2010. gads

J 08.06.2010. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-121/2010
Tiesas sprieduma saturs, ja pirmstiesas procesā slēgta vienošanās

2006. gads

J 16.11.2006. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-676/2006
Tiesas rīcība lietās par pirmstiesas procesā slēgtu vienošanos