Trīsdesmit sestā nodaļa. Sprieduma izskatīšana apelācijas kārtībā

The print version

2005. gads

J 25.01.2005. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-25/2005
Soda izciešanas režīmu drīkst pastiprināt bez prokurora protesta, jo to nereglamentē Krimināllikums

2004. gads

J 07.09.2004. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-483/2004
Apelācijas instances tiesas lēmums atcelts, jo tiesa nav pārbaudījusi un izvērtējusi visus sūdzībā minētos motīvus