The print version

Proceedings

June 2019
Hearings calendar
PR OT TR CE PK SE SV
 
1 2
 
3 4 5 6 7 8 9
 
10 11 12 13 14 15 16
 
17 18 19 20 21 22 23
 
24 25 26 27 28 29 30
 
 
Judicial body Hearing date from to
Case No.

SKC - Civil department
SKK - The criminal department
SKA - The department of administrative cases


The accused (Participants)
select or Remove filter

The department of administrative cases

Office phone 67020339
Case No.. Hearing Room Instance The essence of Result
SKA-1331/2019 27.06.2019 Written procedure Administratīvā apgabaltiesa calendar.events__fields_issuer: PAS "Silovie mašini" filiāle Latvijā The defendant: Valsts ieņēmumu dienests The essence of: Sūdzība par Valsts ieņēmumu dienesta 10.04.2017.lēmumu Nr.30.2-22.8/2046 Blakus sūdzības kārtībā
SKA-1332/2019 27.06.2019 Written procedure Administratīvā rajona tiesa Valmieras tiesu nams calendar.events__fields_issuer: Ilva Strada, Uģis Strads The defendant: Salacgrīvas novada bāriņtiesa, Tieslietu ministrija The essence of: iestādes faktiskā rīcība Blakus sūdzības kārtībā
SKA-1308/2019 27.06.2019 Written procedure Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams calendar.events__fields_issuer: TIRDZNIECĪBAS NOLIKTAVU KOMPLEKSS "BUĻĻI", Sabiedrība ar ierobežotu atbildību The defendant: Valsts nekustamie īpašumi, Valsts akciju sabiedrība The essence of: administratīvā akta atzīšana par prettiesisku Blakus sūdzības kārtībā
SKA-890/2019 27.06.2019 Written procedure Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams calendar.events__fields_issuer: Vitālijs Berezņevs The defendant: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija The essence of: administratīvā akta atzīšana par prettiesisku
administratīvā akta atcelšana
administratīvā akta izdošana
atlīdzināt materiālo kaitējumu
atlīdzināt morālo kaitējumu
Blakus sūdzības kārtībā
SKA-152/2019 27.06.2019 Written procedure Administratīvā apgabaltiesa calendar.events__fields_issuer: Oļegs Roščins The defendant: Valsts ieņēmumu dienests The essence of: Sūdzība par Valsts ieņēmumu dienesta 30.09.2015.lēmumu Nr.22.11/L-39557 Kasācijas kārtībā

Civil department

Office phone 67020364
Case No.. Hearing Room Instance The essence of Result
SPC-16/2019 27.06.2019 Written procedure Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa The plaintiff: Rīgas namu pārvaldnieks, SIA., iec., ''Daugava'' The defendant: Anžela Novikova The essence of: maza apmēra prasībā par naudas piedziņu Lietas sakarā ar būtiskiem tiesību normu pārkāpumiem (CPL 60. nodaļa)
SKC-149/2019 27.06.2019 Written procedure Vidzemes apgabaltiesa The plaintiff: Laimnesis Auziņš The defendant: Mudīte Kasperaviča The essence of: par īpašuma tiesību atzīšanu uz nekustamo īpašumu- garāžu uz ieilguma pamata Kasācijas lieta