The print version

Proceedings

December 2019
Hearings calendar
PR OT TR CE PK SE SV
 
1
 
2 3 4 5 6 7 8
 
9 10 11 12 13 14 15
 
16 17 18 19 20 21 22
 
23 24 25 26 27 28 29
 
30 31
 
Judicial body Hearing date from to
Case No.

SKC - Civil department
SKK - The criminal department
SKA - The department of administrative cases


The accused (Participants)
select or Remove filter

The department of administrative cases

Office phone 67020339
Case No.. Hearing Room Instance The essence of Result
SKA-1641/2019 10.12.2019 Written procedure Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams calendar.events__fields_issuer: Maksims Trifonovs The defendant: Rīgas Centrālcietums The essence of: administratīvā akta izdošana Blakus sūdzības kārtībā
SKA-359/2019 10.12.2019 Written procedure Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams calendar.events__fields_issuer: Raimonds Dālmanis The defendant: Jelgavas pilsētas dome The essence of: iestādes faktiskās rīcības atzīšana par prettiesisku Kasācijas kārtībā
SKA-364/2019 10.12.2019 Written procedure Administratīvā apgabaltiesa calendar.events__fields_issuer: Jeļena Vabiščeviča The defendant: Rīgas domes Mājokļu un vides departaments The essence of: Sūdzība par Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta 05.12.2016.lēmumu Nr.DMV-16-24447-ap
Kasācijas kārtībā
SKA-309/2019 10.12.2019 Written procedure Administratīvā apgabaltiesa calendar.events__fields_issuer: "Joker LTD" SIA The defendant: Ventspils pilsētas dome The essence of: Sūdzība par pienākuma uzlikšanu Ventspils pilsētas domei izdot pieteicējai labvēlīgu administratīvo aktu Kasācijas kārtībā

Civil department

Office phone 67020364
Case No.. Hearing Room Instance The essence of Result
SKC-269/2019 10.12.2019 Written procedure Kurzemes apgabaltiesa The plaintiff: Juris Eihmanis The defendant: Edward Harry Clark Bowen The essence of: parāda un nokavējuma procentu piedziņa Kasācijas lieta
SKC-317/2019 10.12.2019 Written procedure Kurzemes apgabaltiesa The plaintiff: Gatis Legzdiņš The defendant: Laimonis Rutmanis, Lāsma Rutmane The essence of: īres maksas paaugstināšana Kasācijas lieta
SKC-429/2019 10.12.2019 Written procedure Rīgas apgabaltiesa The essence of: rēķinu daļēju atzīšanu par spēkā neesošiem,morālā kaitējuma piedziņa Kasācijas lieta

The criminal department

Office phone 67020361
Case No.. Hearing Room Instance The accused Articles Result
SKK-424/2019 10.12.2019 Written procedure Rīgas apgabaltiesa
SKK-518/2019 10.12.2019 Written procedure
Edgars Čjurauskis KL 125.p.3.d.
Ingars Prialgausks KL 125.p.3.d.