The print version

Proceedings

July 2020
Hearings calendar
PR OT TR CE PK SE SV
 
1 2 3 4 5
 
6 7 8 9 10 11 12
 
13 14 15 16 17 18 19
 
20 21 22 23 24 25 26
 
27 28 29 30 31
 
Judicial body Hearing date from to
Case No.

SKC - Civil department
SKK - The criminal department
SKA - The department of administrative cases


The accused (Participants)
select or Remove filter

Civil department

Office phone 67020364
Case No.. Hearing Room Instance The essence of Result
SPC-11/2020 02.07.2020 Written procedure Kurzemes rajona tiesa The plaintiff: Jānis Sūngailis The essence of: maksātnespējas pieteikums Lietas sakarā ar būtiskiem tiesību normu pārkāpumiem (CPL 60. nodaļa)
SPC-14/2020 02.07.2020 Written procedure Vidzemes rajona tiesa The plaintiff: Andrejs Mongins The essence of: Maksātnespējas pieteikums Lietas sakarā ar būtiskiem tiesību normu pārkāpumiem (CPL 60. nodaļa)
SKC-163/2020 02.07.2020 Written procedure Zemgales apgabaltiesa The plaintiff: Kārlis Kalniņš The defendant: MARNORI, sabiedrība ar ierobežotu atbildību The essence of: par parāda piedziņu Kasācijas lieta
SKC-124/2020 02.07.2020 Written procedure Zemgales apgabaltiesa The plaintiff: Elīna Egle-Ločmele The defendant: Kaspars Zlobins, Jadviga Vaškinele, Romans Vaškinels The essence of: lietošanas tiesību zaudēšana uz dzīvojamo telpu, un izlikšana no dzīvojamās telpas bez citas dzīvojamās platības ierādīšanas Kasācijas lieta
SKC-854/2020 02.07.2020 Written procedure Rīgas apgabaltiesa The plaintiff: UAB ''EBV Finance'' The defendant: OMWTRANS, SIA The essence of: par naudas līdzekļu apmērā atzīšanu par trešajai personai piederošu mantu un to piedziņu Blakus sūdzības/protesta lieta
SKC-65/2020 02.07.2020 Written procedure Latgales apgabaltiesa The essence of: tiesību atzīšana
prasības nodrošinājums Kasācijas lieta
SKC-487/2020 02.07.2020 Written procedure Rīgas apgabaltiesa The plaintiff: Jānis Melnis The defendant: Latvijas Paralimpiskā komiteja The essence of: darba devēja uzteikuma atzīšana par spēkā neesošu un atjaunošana darbā, atlīdzības par piespiedu kavējuma un morālā kaitējuma piedziņa Kasācijas lieta