The print version

Proceedings

October 2019
Hearings calendar
PR OT TR CE PK SE SV
 
1 2 3 4 5 6
 
7 8 9 10 11 12 13
 
14 15 16 17 18 19 20
 
21 22 23 24 25 26 27
 
28 29 30 31
 
Judicial body Hearing date from to
Case No.

SKC - Civil department
SKK - The criminal department
SKA - The department of administrative cases


The accused (Participants)
select or Remove filter

The department of administrative cases

Office phone 67020339
Case No.. Hearing Room Instance The essence of Result
SKA-1531/2019 15.10.2019 Written procedure Administratīvā rajona tiesa Liepājas tiesu nams calendar.events__fields_issuer: Armands Circenis The defendant: Limbažu novada bāriņtiesa The essence of: Blakus sūdzības kārtībā
SKA-1535/2019 15.10.2019 Written procedure Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams calendar.events__fields_issuer: Olga Veilande The defendant: Valsts kanceleja The essence of: administratīvā akta atcelšana
atlīdzināt nemantisko kaitējumu Blakus sūdzības kārtībā
SKA-1599/2019 15.10.2019 Written procedure Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams calendar.events__fields_issuer: Dace Ģertrūde Paulīte The defendant: Rīgas bāriņtiesa The essence of: administratīvā akta atzīšana par spēkā neesošu
administratīvā akta izdošana Blakus sūdzības kārtībā

Civil department

Office phone 67020364
Case No.. Hearing Room Instance The essence of Result
SKC-136/2019 15.10.2019 Written procedure Kurzemes apgabaltiesa The plaintiff: Gita Rēvalde The defendant: Jānis Vītoliņš, VENTSPILS PILSĒTAS DOME, TV NET, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Ventas Balss, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību The essence of: mantiska kompensācija par goda un cieņas aizskārumu Kasācijas lieta
SKC-91/2019 15.10.2019 Written procedure Rīgas apgabaltiesa The plaintiff: Igors Gorjunovs The defendant: Valsts policija The essence of: nodarītā kaitējuma piedziņa Kasācijas lieta

The criminal department

Office phone 67020361
Case No.. Hearing Room Instance The accused Articles Result
SKK-357/2019 15.10.2019 Written procedure Latgales apgabaltiesa
Vitālijs Žuks
Juris Kairišs
SKK-328/2019 15.10.2019 Written procedure Rīgas apgabaltiesa
Pauls Rēvelis KL 217.p.2.d.
Ilze Pučkure KL 217.p.2.d.
SKK-343/2019 15.10.2019 Written procedure Latgales apgabaltiesa
Guntars Feldbergs KL 118.p.2.pkt.
Edmunds Verbickis KL 118.p.2.pkt.
Aivis Kūlenieks KL 117.p.5.pkt., KL 117.p.8.pkt., KL 117.p.10.pkt., KL 228.p.2.d.