The print version

Proceedings

August 2019
Hearings calendar
PR OT TR CE PK SE SV
 
1 2 3 4
 
5 6 7 8 9 10 11
 
12 13 14 15 16 17 18
 
19 20 21 22 23 24 25
 
26 27 28 29 30 31
 
Judicial body Hearing date from to
Case No.

SKC - Civil department
SKK - The criminal department
SKA - The department of administrative cases


The accused (Participants)
select or Remove filter

The department of administrative cases

Office phone 67020339
Case No.. Hearing Room Instance The essence of Result
SKA-1368/2019 21.08.2019 Written procedure Administratīvā apgabaltiesa calendar.events__fields_issuer: RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību The defendant: Konkurences padome The essence of: Pieteikums par Konkurences padomes 08.10.2018.atbildes vēstules Nr.1-12/1004 atzīšanu par prettiesisku administratīvo aktu un tā atcelšanu Blakus sūdzības kārtībā