The print version

Proceedings

March 2020
Hearings calendar
PR OT TR CE PK SE SV
 
1
 
2 3 4 5 6 7 8
 
9 10 11 12 13 14 15
 
16 17 18 19 20 21 22
 
23 24 25 26 27 28 29
 
30 31
 
Judicial body Hearing date from to
Case No.

SKC - Civil department
SKK - The criminal department
SKA - The department of administrative cases


The accused (Participants)
select or Remove filter

The department of administrative cases

Office phone 67020339
Case No.. Hearing Room Instance The essence of Result
SKA-135/2020 31.03.2020 Written procedure Administratīvā apgabaltiesa calendar.events__fields_issuer: Adrians Petrovs The defendant: Rīgas domes Mājokļu un vides departaments The essence of: Sūdzība par pienākuma uzlikšanu Rīgas domes Mājokļa un vides departamentam izdot pieteicējam labvēlīgu administratīvo aktu Kasācijas kārtībā
SKA-582/2020 31.03.2020 Written procedure Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams calendar.events__fields_issuer: AQUATEX GROUP, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību The defendant: Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības 1.regionālais nodrošinājuma centrs The essence of: administratīvā akta atzīšana par prettiesisku Kasācijas kārtībā
SKA-81/2020 31.03.2020 Written procedure Administratīvā apgabaltiesa calendar.events__fields_issuer: Vladimirs Nedaškovskis The defendant: Jelgavas novada dome The essence of: Sūdzība par Jelgavas novada domes 25.07.2012.lēmuma (prot.Nr.8, 17.§) atcelšanu Kasācijas kārtībā
SKA-139/2020 31.03.2020 Written procedure Administratīvā apgabaltiesa calendar.events__fields_issuer: Artūrs Priede The defendant: Jūrmalas pilsētas dome The essence of: Sūdzība par Jūrmalas pilsētas domes 16.04.2015.lēmumu Nr.177
Kasācijas kārtībā
SKA-149/2020 31.03.2020 Written procedure Administratīvā apgabaltiesa calendar.events__fields_issuer: ARIBA GROUP, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Promstroy Invest, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību The defendant: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments The essence of: Sūdzība par Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 22.01.2016.lēmumu Nr.DA-16-502-nd un 02.02.2016.lēmumu Nr.DA-16-721-nd Kasācijas kārtībā
SKA-39/2020 31.03.2020 Written procedure Administratīvā apgabaltiesa calendar.events__fields_issuer: "RTS BALTIC" AS The defendant: Valsts ieņēmumu dienests The essence of: Sūdzība par Valsts ieņēmumu dienesta 22.09.2015.lēmumu Nr.22.11/L-38179 Kasācijas kārtībā
SKA-191/2020 31.03.2020 Written procedure Administratīvā apgabaltiesa calendar.events__fields_issuer: Tirdzniecības noliktavu komplekss "BUĻĻI", Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, UNISTOCK, AS The defendant: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments The essence of: Sūdzība par Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 05.03.2015.lēmumu Nr.DA-15-1155-nd daļā
Kasācijas kārtībā

Civil department

Office phone 67020364
Case No.. Hearing Room Instance The essence of Result
SKC-599/2020 31.03.2020 Written procedure Zemgales apgabaltiesa The plaintiff: Bruņinieku iela 87, Rīga The defendant: Indra Lipene The essence of: maza apmēra prasībā par naudas piedziņu Blakus sūdzības/protesta lieta
SKC-67/2020 31.03.2020 Written procedure Latgales apgabaltiesa The plaintiff: Rīgas namu pārvaldnieks, SIA The defendant: ATLASE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību The essence of: par parāda piedziņu Kasācijas lieta
SKC-635/2020 31.03.2020 Written procedure Rīgas apgabaltiesa The plaintiff: Kaspars Vīksne The defendant: Mathias Langfjord Solberg The essence of: maza apmēra prasībā par naudas piedziņu Blakus sūdzības/protesta lieta
SKC-170/2020 31.03.2020 Written procedure Rīgas apgabaltiesa The plaintiff: Lauma Palmbaha The defendant: Raimonds Bondars The essence of: parāda piedziņa, prasības nodrošinājums Kasācijas lieta
SKC-91/2020 31.03.2020 Written procedure Rīgas apgabaltiesa The plaintiff: Jānis Liepa The defendant: LR Finanšu ministrija The essence of: par īpašuma tiesību atzīšanu Kasācijas lieta