Vakances

The print version

Latvijas Republikas Augstākā tiesa

izsludina atklātu konkursu uz Administratīvo lietu departamenta senatora amata vietu

 

Prasības senatora amata kandidātiem/-ēm:

 • atbilstība likuma "Par tiesu varu" 54. panta prasībām;
 • atbilstība likuma "Par tiesu varu" 55. panta prasībām;
 • nevainojama reputācija

 

Senatora amata kandidātiem/-ēm  jāiesniedz šādi dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule, norādot atbilstību likuma "Par tiesu varu" 54. un 55. pantam;
 • CV (atbilstoši Europass CV standartam);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • Ja kandidāts nav tiesnesis, papildus jāiesniedz darba stāžu juridiskajā specialitātē apliecinošu dokumentu kopijas un atsauksmes no iepriekšējām darbavietām

 

Konkursā senatora amata kandidātus/-es vērtēs saskaņā ar Augstākās tiesas tiesneša amata kandidāta atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtību (apstiprināta ar Tieslietu padomes 2018.gada 25. jūnija lēmumu Nr.332).

 

Pieteikuma dokumentus jānosūta Augstākās tiesas priekšsēdētājam līdz 2020.gada 4.martam uz adresi: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV- 1511 vai elektroniski uz e-pasta adresi vakance@at.gov.lv  ar norādi – ALD senators

(Elektroniski nosūtāmajiem dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un jāsatur laika zīmogs)

Tālrunis uzziņām 67020394

 

Informējam, ka Augstākā tiesa apstrādās Jūsu pieteikumā norādītos personas datus atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.

 

Latvijas Republikas Augstākā tiesa

izsludina atklātu konkursu uz Civillietu departamenta senatora amata vietām ( divas amata vietas)

 

Prasības senatora amata kandidātiem/-ēm:

 • atbilstība likuma "Par tiesu varu" 54. panta prasībām;
 • atbilstība likuma "Par tiesu varu" 55. panta prasībām;
 • nevainojama reputācija

 

Senatora amata kandidātiem/-ēm  jāiesniedz šādi dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule, norādot atbilstību likuma "Par tiesu varu" 54. un 55. pantam;
 • CV (atbilstoši Europass CV standartam);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • Ja kandidāts nav tiesnesis, papildus jāiesniedz darba stāžu juridiskajā specialitātē apliecinošu dokumentu kopijas un atsauksmes no iepriekšējām darbavietām

 

Konkursā senatora amata kandidātus/-es vērtēs saskaņā ar Augstākās tiesas tiesneša amata kandidāta atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtību (apstiprināta ar Tieslietu padomes 2018.gada 25. jūnija lēmumu Nr.332).

 

Pieteikuma dokumentus jānosūta Augstākās tiesas priekšsēdētājam līdz 2020.gada 4.martam uz adresi: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV- 1511 vai elektroniski uz e-pasta adresi vakance@at.gov.lv  ar norādi – CLD senators

(Elektroniski nosūtāmajiem dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un jāsatur laika zīmogs)

Tālrunis uzziņām 67020394

 

Informējam, ka Augstākā tiesa apstrādās Jūsu pieteikumā norādītos personas datus atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.

 

 

konkursa kārtībā aicina darbā

TIESNEŠA PALĪGU (-DZI)

Administratīvo lietu departamentā

(uz darbinieka prombūtnes laiku)

Būtiskākie amata pienākumi:

 • sagatavot lietas izskatīšanai, tostarp veikt piemērojamo tiesību normu un uz lietu attiecināmo judikatūras un doktrīnas analīzi;
 • sagatavot tiesas nolēmumu projektus;
 • noformēt tiesas nolēmumus pēc lietas izskatīšanas;
 • veikt citus pienākumus atbilstoši amata kompetencei.

Prasības amata kandidātiem:

 • augstākā izglītība tiesību zinātnē, vēlams maģistra grāds;
 • vēlamas zināšanas nodokļu tiesībās;
 • teicamas latviešu, labas angļu/vācu/franču valodas zināšanas;
 • teicamas datorprasmes (MS Office), kā arī pieredze darbā ar Tiesu informācijas sistēmu (TIS);
 • vēlama iepriekšēja pieredze tiesneša palīga amatā.

Ieguvumi:

 • profesionālo zināšanu pilnveidošanas iespējas;
 • profesionāls un draudzīgs kolektīvs;
 • darbs vēsturiskajā Latvijas Tiesu pils ēkā Rīgas centrā;
 • sociālās garantijas, t.sk., veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
 • mēnešalga 1450 euro (bruto).

 

Motivētu pieteikumu, profesionālās darbības un izglītības aprakstu (CV), nenorādot sensitīva rakstura informāciju, adresētu Augstākās tiesas priekšsēdētājam,

lūdzam sūtīt līdz 2020.gada 19.februārim, ieskaitot, uz Latvijas Republikas Augstāko tiesu,

- pa e-pastu vakance@at.gov.lv ar norādi – ALD TIESNEŠA PALĪGA amatam