Jaunumi

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 27. maijs, 2019.

25.03.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-520/2019

Tiesvedības apturēšana, ja viens no solidāriem parādniekiem ir maksātnespējīgs

Pievienots: 23. maijs, 2019.

10.05.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-52/2019

Tiesiskā paļāvības principa piemērošana normatīvā regulējuma grozījumu gadījumā

Pievienots: 23. maijs, 2019.

09.05.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-583/2019

Paraksta parauga un piekrišanas būt par valdes locekli iesniegšana Uzņēmuma reģistrā

Pievienots: 23. maijs, 2019.

30.04.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1199/2019

Prasījuma par administratīvā akta atzīšanu par prettiesisku vai būtiska procesuāla pārkāpuma konstatēšanu pieļaujamība, lai novērstu līdzīgu gadījumu atkārtošanos (Administratīvā procesa likuma 282.panta 10.punkts)

Visi judikatūras nolēmumi

Aktuālais foto

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studenti Juristu dienās iepazīst Augstākās tiesas darbu. 2019.gada 22.marts.

Foto galerija

Informē par likumu sasaisti ar Augstākās tiesas un Satversmes tiesas atziņām. 2019.gada 13.marts.

Foto galerija

Augstākā tiesa izdod grāmatu par Latvijas Senāta atziņu pārmantojamību. 2019.gada 8.marts.

Foto galerija

Augstāko tiesu apmeklē Latvijas vēstniece Nīderlandē. 2019.gada 27.februāris.

Foto galerija

Augstākās tiesas plēnums izvērtē aizvadītā gada darbu. 2019.gada 22.februāris.

Foto galerija

Augstākajā tiesā skatāma izstāde par Tiesu pili. 2019.gada 21.februāris.

Foto galerija

Ēnu dienā skolēni ēno arī tiesas sēdē. 2019.gada 13.februāris.

Foto galerija

Administratīvajām tiesām – 15 gadi. 2019.gada 1.februāris.

Foto galerija

Profesionālo Temīdas balvu 2018.gadā saņem tiesnese Rudīte Vīduša. 2018.gada 19.decembris

Foto galerija

Latvijas Senāta simtgadei veltīts svinīgais pasākums. 2018.gada 19.decembris

Foto galerija

Latvijas Senāta simtgadei veltīts svinīgais pasākums. 2018.gada 19.decembris

Foto galerija

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ukrainas Augstākās tiesas jubilejas konferencē uzsver tiesnešu neatkarību pamattiesību nodrošināšanā. 2018.gada 14.decembris

Foto galerija

Anitu Kovaļevsku ieceļ par Augstākās tiesas tiesnesi, 2018.gada 10.decembris

Foto galerija

Jaunumi

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 27. maijs, 2019.

25.03.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-520/2019

Tiesvedības apturēšana, ja viens no solidāriem parādniekiem ir maksātnespējīgs

Pievienots: 23. maijs, 2019.

26.04.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1164/2019

Augstākās tiesas rīcībā esošās informācijas izsniegšana; Kompetentā iestāde personas datu izsniegšanai, ja pieprasījums ir saistīts ar vēlmi vērsties tiesā ar civilprasību

Pievienots: 23. maijs, 2019.

24.04.2019. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-993/2019

Latvijas Zvērinātu advokātu padomes kompetence sakarā ar disciplinārsodu izslēgt advokātu no kolēģijas

Pievienots: 23. maijs, 2019.

09.05.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-811/2019

Nosacījumi novērtējot preču zīmes līdzību agrāk reģistrētai Kopienas preču zīmei

Visi judikatūras nolēmumi