Jaunumi

13. jūnijs, 2019.

Augstākās tiesas tiesnese un darbinieki piedalījušies likumdošanai veltīto Satversmes komentāru rakstīšanā

Saeimā 12.jūnijā atvērta grāmata “Latvijas Republikas Satversmes komentāri. V nodaļa. Likumdošana”, kas tapusi Satversmes zinātnisko komentāru projekta ietvaros un ir septītā komentētā Satversmes nodaļa. Izdevuma autoru kolektīvu veido 38 zinātnieki, pētnieki un lietpratēji, starp tiem arī Augstākās tiesas senatore un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesore Dr.iur. Jautrīte Briede un Administratīvo lietu departamenta zinātniski analītiskā padomniece Dita Plepa.

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 14. jūnijs, 2019.

29.05.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-12/2019

Kukuļņemšanas objektīvā puse

Pievienots: 13. jūnijs, 2019.

17.04.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-107/2019

Pirmpirkuma un izpirkuma tiesību īstenošana uz lauksaimniecībā izmantojamu zemi

Pievienots: 13. jūnijs, 2019.

16.05.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-133/2019

Būves īpašnieka maiņas sekas brīvprātīga dalīta īpašuma gadījumā

Pievienots: 13. jūnijs, 2019.

12.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-15/2019

Tiesību normas atpakaļvērstais spēks

Visi judikatūras nolēmumi

Aktuālais foto

Augstākās tiesas priekšsēdētājs piedalās Centrālās un Austrumeiropas Augstāko tiesu priekšsēdētāju konferencē. 2019.gada 28.maijs.

Foto galerija

Augstākā tiesa, Valsts ieņēmumu dienests un Ģenerālprokuratūra kopīgi risina nodokļu piedziņas problēmas. 2019.gada 17.maijs.

Foto galerija

Augstākās tiesas darbinieki iepazīstas ar kolēģu darbu Jelgavā. 2019.gada 7.maijs.

Foto galerija

Civillietu departamenta senatori tiekas ar apgabaltiesu tiesnešiem. 2019.gada 26.aprīlis.

Foto galerija

Tiesneša pienākumus beidz pildīt senators Valerijans Jonikāns. 2019.gada 30.aprīlis.

Foto galerija

Augstākā tiesa medijus informē par aktualitātēm un nozīmīgākajiem nolēmumiem. 2019.gada 25.aprīlis.

Foto galerija

Par Centrālās vēlēšanu komisijas locekli ievēl senatori Mariku Senkāni. 2019.gada 8.aprīlis.

Foto galerija

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studenti Juristu dienās iepazīst Augstākās tiesas darbu. 2019.gada 22.marts.

Foto galerija

Informē par likumu sasaisti ar Augstākās tiesas un Satversmes tiesas atziņām. 2019.gada 13.marts.

Foto galerija

Augstākā tiesa izdod grāmatu par Latvijas Senāta atziņu pārmantojamību. 2019.gada 8.marts.

Foto galerija

Augstāko tiesu apmeklē Latvijas vēstniece Nīderlandē. 2019.gada 27.februāris.

Foto galerija

Augstākās tiesas plēnums izvērtē aizvadītā gada darbu. 2019.gada 22.februāris.

Foto galerija

Augstākajā tiesā skatāma izstāde par Tiesu pili. 2019.gada 21.februāris.

Foto galerija

Jaunumi

13. jūnijs, 2019.

Augstākās tiesas tiesnese un darbinieki piedalījušies likumdošanai veltīto Satversmes komentāru rakstīšanā

Saeimā 12.jūnijā atvērta grāmata “Latvijas Republikas Satversmes komentāri. V nodaļa. Likumdošana”, kas tapusi Satversmes zinātnisko komentāru projekta ietvaros un ir septītā komentētā Satversmes nodaļa. Izdevuma autoru kolektīvu veido 38 zinātnieki, pētnieki un lietpratēji, starp tiem arī Augstākās tiesas senatore un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesore Dr.iur. Jautrīte Briede un Administratīvo lietu departamenta zinātniski analītiskā padomniece Dita Plepa.

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 14. jūnijs, 2019.

29.05.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-12/2019

Kukuļņemšanas objektīvā puse

Pievienots: 13. jūnijs, 2019.

2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[D]/2019

Kasācijas sūdzības saturs; Tiesas rīcība, saņemot cietušā kaitējuma kompensācijas pieteikumu pēc likumā noteiktā termiņa

Pievienots: 13. jūnijs, 2019.

12.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-15/2019

Tiesību normas atpakaļvērstais spēks

Pievienots: 13. jūnijs, 2019.

16.05.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-133/2019

Būves īpašnieka maiņas sekas brīvprātīga dalīta īpašuma gadījumā

Visi judikatūras nolēmumi