Aktuālais foto

Ar Augstākās tiesas tiesnešiem un palīgiem tiekas ECT tiesnesis Mārtiņš Mits. 2016.gada 26.maijs
Ukrainas Augstākās tiesas delegācija pieredzes apmaiņas vizītē Latvijā, 2016.gada 16.–18.maijs
Par Augstākās tiesas tiesnesi apstiprina Dzintru Ameriku. 2016.gada 5.maijs
Augstāko tiesu priekšsēdētāju tikšanās Ķīnā. 2016.gada 2.-8.maijs
Par Krimināllietu departamenta priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēts Pēteris Dzalbe
Mediju diena. 2016.gada 13.aprīlis
Digitalizēti Latvijas Senāta materiāli. 2016.gada 18.marts
Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa pilnā sastāvā, 2016.gada 7.marts
Augstākās tiesas vadība gada atskaites plēnumā. 2016.gada 26.februāris
Pirmā juristu Karjeras diena Augstākajā tiesā. 2016.gada 19.februāris

Foto galerija

Jaunumi

1 jūlijs 2016

APKOPOTA CIVILLIETU DEPARTAMENTA PRAKSE PAR LIETU JAUNU IZSKATĪŠANU SAKARĀ AR JAUNATKLĀTIEM APSTĀKĻIEM

APKOPOTA CIVILLIETU DEPARTAMENTA PRAKSE PAR LIETU JAUNU IZSKATĪŠANU SAKARĀ AR JAUNATKLĀTIEM APSTĀKĻIEM

Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa apkopojusi Civillietu departamenta praksi lietās, kurās pēc nolēmuma stāšanās likumīgā spēkā iesniegts pieteikums par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem.

 

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 01.07.2016

14.06.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā nr. SKK-262/2016

Huligānisku darbību, kas saistītas ar vieglu vai vidēja smaguma miesas bojājumu nodarīšanu un nav izdarīti pastiprinošos apstākļos, kvalifikācija

Pievienots: 01.07.2016

07.06.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā nr. SKK-213/2016

Atbrīvošanas no kriminālatbildības vērtēšanas kritēriji

Pievienots: 01.07.2016

14.06.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā nr. SKK-68/2016

Huligānisma kvalifikācijas jautājumi

Pievienots: 01.07.2016

30.05.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā nr.SKC-139/2016

Ķīlas ņēmēja atbildība, pārdot ieķīlāto lietu par brīvu cenu (Civillikuma 1328. pants)

Visi judikatūras nolēmumi