Aktuālais foto

Jautrīte Briede pilda ad hoc tiesneša pienākumus Eiropas Cilvēktiesību tiesā. 2015.gada 8.aprīlis
Tiesa izbrauc pārbaudīt pierādījumus dabā. 2015.gada 30.marts
Civillietu departamenta tiesneši tiekas ar Ženēvas Universitātes profesoru Vinigeru. 2015.gada 10.marts
Augstākās tiesas plēnums. 2015.gada 6.marts
Ēnu diena. 2015.gada 11.februāris
Latvijas un Lietuvas Augstāko tiesu pārstāvji pieredzes apmaiņā Gruzijas Augstākajā tiesā. 2015.gada 3.februāris
Temīdas balva, 2014.gada 19.decembris
Krimināllietu tiesu palātas vēsture apkopota grāmatā, 2014.gada 18.decembris
Zigmants Gencs dāvina savu gleznu. 2014.gada 19.novembris
Valsts augstākās amatpersonas Latvijas proklamēšanas 96.gadadienā pie Brīvības pieminekļa, 2014.gada 18.novembris

Foto galerija

Jaunumi

23 jūlijs 2015

ARĪ ELEKTRONISKĀ FORMĀ IESNIEGTIEM PROCESUĀLAJIEM DOKUMENTIEM NEPIECIEŠAMI NORAKSTI

Procesuālos dokumentus tiesā var iesniegt gan papīra, gan elektroniskā formā. Likuma prasība iesniegt procesuālā dokumenta norakstus atbilstoši procesa dalībnieku skaitam vienlīdz attiecas gan uz papīra, gan elektroniskā formā iesniegtajiem procesuālajiem dokumentiem.

 

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 29.06.2015

05.06.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-102/2015 un tiesnešu Daces Mitas, Vēsmas Kakstes un Rudītes Vīdušas atsevišķās domas.

Nodokļu maksātāja pienākums nodrošināt pierādījumus par skaidras naudas uzkrājumiem; audita termiņa aprēķināšana un tā nokavējuma sekas

Pievienots: 29.06.2015

06.05.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-241/2015

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pienākums dot personai norādījumus un ieteikumus termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanas procesā

Pievienots: 27.06.2015

27.05.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā nr. SKK-325/2015

Operatīvās darbības pasākumos iegūto ziņu par faktiem izmantošanas pierādīšanā nosacījumi

Pievienots: 27.06.2015

29.05.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā nr. SKK-280/2015

Apsūdzētā lūgums par viņa atbrīvošanu no procesuālo izdevumu samaksas saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 368.panta ceturto daļu

Visi judikatūras nolēmumi