Aktuālais foto

Latvijas Senāta 95.gadadienai veltīta svinīgā sēde. 2013.gada 19.decembris
Papiniāna balva Augstākajai tiesai. 2013.gada 19.decembris
Tieslietu sistēmas Goda zīme senatorei. 2013.gada 19.decembris
Tieslietu sistēmas Goda zīme. 2013.gada 20.novembris
Latvijas Republikas 95.gadadienā. 2013.gada 18.novembris
Valsts svētkos – Atzinības raksti. 2013.gada 15.novembris
Gadskārtējā Latvijas tiesnešu konference. 2013.gada 1.novembris
Izdoti Administratīvā procesa likuma komentāri. 2013.gada 22.oktobris
Augstākajā tiesā prezentē Eiropas drošības projektu. 2013.gada 12.septembris
Sumināti Augstākās tiesas darbinieki – absolventi. 2013.gada 1.septembris

Foto galerija

Jaunumi

15 aprīlis 2014

Augstākās tiesas konferencē aktualizēta sabiedrības juridiskās kultūras nozīme tiesu darbā

Augstākās tiesas konferencē aktualizēta sabiedrības juridiskās kultūras nozīme tiesu darbā

Vairāk nekā trīs simti interesentu 14.aprīlī piedalījās administratīvo tiesu izveidošanas desmitajai gadadienai veltītajā konferencē Latvijas Universitātē, ko organizēja Augstākā tiesa sadarbībā ar Juridisko fakultāti, žurnālu „Jurista Vārds” un Tieslietu ministriju.

 

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 15.04.2014

21.03.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-51/2014

Administratīvais akts ar nosacījumu

Pievienots: 14.04.2014

08.04.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā nr.SKC-117/2014

Kreditoru prasījumu iesniegšanas kārtība pret maksātnespējīgu parādnieku un tās neievērošanas sekas; Strīda par tiesībām starp kreditoru un maksātnespējīgu parādnieku izskatīšanas tiesiskais pamats

Pievienots: 14.04.2014

14.02.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā nr.SKC-17/2014

Apdrošinātāja pienākumi, pamatojot atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību

Pievienots: 10.04.2014

28.03.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SA-3/2014

Latvijas Republikas Satversmes 78.panta jēdziena „pilnīgi izstrādāts” interpretācija

Visi judikatūras nolēmumi