Jaunumi

16. jūlijs, 2019.

Profesors no Dānijas veic pētījumu par digitalizāciju tiesās

Piektdien, 12. jūlijā, Augstākajā tiesā viesojās Dienviddānijas Universitātes tiesību zinību profesors Frederiks Vāge (Frederik Waage). Ziemeļvalstu Ministru padomes finansēta projekta “Digitalizācija tiesās” ietvaros profesors iztaujāja Augstākās tiesas pārstāvjus par tiesu digitalizācijas līmeni un problēmām Latvijā.

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 17. jūlijs, 2019.

10.05.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-17/2019

Pieteikumā par saistības bezstrīdus piespiedu izpildi norādāmā summa, ja saistības apmērs pārsniedz zemesgrāmatā nostiprinātās hipotēkas apmēru

Pievienots: 15. jūlijs, 2019.

17.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-592/2019

No Darba likuma 6.panta pirmās daļas izrietošās sekas

Pievienots: 15. jūlijs, 2019.

2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[C]/2019

Laulības neesamības vai šķiršanas lietas izskatīšana, ja atbildētāja dzīvesvieta nav Latvijā

Pievienots: 15. jūlijs, 2019.

30.04.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-175/2019

Īres maksas un dzīvojamās mājas uzturēšanas izdevumu samaksas pienākuma nošķiršana

Visi judikatūras nolēmumi

Aktuālais foto

Augstākās tiesas priekšsēdētājs piedalās Centrālās un Austrumeiropas Augstāko tiesu priekšsēdētāju konferencē. 2019.gada 28.maijs.

Foto galerija

Augstākā tiesa, Valsts ieņēmumu dienests un Ģenerālprokuratūra kopīgi risina nodokļu piedziņas problēmas. 2019.gada 17.maijs.

Foto galerija

Augstākās tiesas darbinieki iepazīstas ar kolēģu darbu Jelgavā. 2019.gada 7.maijs.

Foto galerija

Civillietu departamenta senatori tiekas ar apgabaltiesu tiesnešiem. 2019.gada 26.aprīlis.

Foto galerija

Tiesneša pienākumus beidz pildīt senators Valerijans Jonikāns. 2019.gada 30.aprīlis.

Foto galerija

Augstākā tiesa medijus informē par aktualitātēm un nozīmīgākajiem nolēmumiem. 2019.gada 25.aprīlis.

Foto galerija

Par Centrālās vēlēšanu komisijas locekli ievēl senatori Mariku Senkāni. 2019.gada 8.aprīlis.

Foto galerija

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studenti Juristu dienās iepazīst Augstākās tiesas darbu. 2019.gada 22.marts.

Foto galerija

Informē par likumu sasaisti ar Augstākās tiesas un Satversmes tiesas atziņām. 2019.gada 13.marts.

Foto galerija

Augstākā tiesa izdod grāmatu par Latvijas Senāta atziņu pārmantojamību. 2019.gada 8.marts.

Foto galerija

Augstāko tiesu apmeklē Latvijas vēstniece Nīderlandē. 2019.gada 27.februāris.

Foto galerija

Augstākās tiesas plēnums izvērtē aizvadītā gada darbu. 2019.gada 22.februāris.

Foto galerija

Augstākajā tiesā skatāma izstāde par Tiesu pili. 2019.gada 21.februāris.

Foto galerija

Jaunumi

16. jūlijs, 2019.

Profesors no Dānijas veic pētījumu par digitalizāciju tiesās

Piektdien, 12. jūlijā, Augstākajā tiesā viesojās Dienviddānijas Universitātes tiesību zinību profesors Frederiks Vāge (Frederik Waage). Ziemeļvalstu Ministru padomes finansēta projekta “Digitalizācija tiesās” ietvaros profesors iztaujāja Augstākās tiesas pārstāvjus par tiesu digitalizācijas līmeni un problēmām Latvijā.

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 17. jūlijs, 2019.

10.05.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-17/2019

Pieteikumā par saistības bezstrīdus piespiedu izpildi norādāmā summa, ja saistības apmērs pārsniedz zemesgrāmatā nostiprinātās hipotēkas apmēru

Pievienots: 15. jūlijs, 2019.

11.06.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-13/2019

Tiesas pienākums pārliecināties par parādnieka izredzēm tikt atbrīvotam no saistību dzēšanas procedūras ietvaros neizpildītām saistībām

Pievienots: 15. jūlijs, 2019.

30.04.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-175/2019

Īres maksas un dzīvojamās mājas uzturēšanas izdevumu samaksas pienākuma nošķiršana

Pievienots: 15. jūlijs, 2019.

2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[C]/2019

Laulības neesamības vai šķiršanas lietas izskatīšana, ja atbildētāja dzīvesvieta nav Latvijā

Visi judikatūras nolēmumi