Jaunumi

20. jūnijs, 2018.

PASAULES LATVIEŠU JURISTU KONGRESĀ AKTUALIZĒ AUGSTĀKĀS TIESAS LOMU KOMERCTIESĪBU PROBLĒMU RISINĀŠANĀ

Atklājot Pasaules latviešu juristu III kongresa sekciju “Komercdarbības tiesiskais regulējums: problēmas un to risinājumi”, profesors Kalvis Torgāns iezīmēja virkni komerctiesību problēmu, ko Latvijā jārisina valsts simtgadē. Vienlaikus atzīmēja arī pozitīvo jeb panākumus šajā tiesību jomā. Viens no tiem – judikatūras veidošana ar Augstākās tiesas un Satversmes tiesas dalību.

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 19. jūnijs, 2018.

2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[A]/2018

Laulāto kopīgas mantas sadale, ja tā skar kopīgā bērna intereses

Pievienots: 18. jūnijs, 2018.

20.04.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-213/2018

Darba devēja uzteikumam izvirzāmās prasības, ja uzteikums pamatots ar apstākli, ka darbinieks rīkojies pretēji labiem tikumiem

Pievienots: 18. jūnijs, 2018.

12.03.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1/2018 un tiesnešu Aivara Keiša un Marikas Senkānes atsevišķās domas

Kopīpašnieka tiesības rīkoties ar kopīpašuma priekšmetu, ja ar šo rīcību netiek skartas pārējo ēkas kopīpašnieku tiesības vai intereses

Pievienots: 14. jūnijs, 2018.

24.05.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-618/2018

Maksātnespējas administratora loma

Visi judikatūras nolēmumi

Aktuālais foto

Aicina tiesas atziņas izmantot kā praktisku palīgu žurnālista darbā. 2018.gada 23.marts

Foto galerija

Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Augstāko tiesu priekšsēdētāju tīkla kopīga sanāksme. 2018.gada 12.marts

Foto galerija

Tiesnesis Aigars Strupišs uzstājas Valsts prezidenta diskusijā par tiesneša lomu un atbildību. 2018.gada 22.februāris

Foto galerija

Eiropas Tieslietu padomju asociācijas projekta grupas tikšanās Rīgā. 2018.gada 22.–23.februāris

Foto galerija

Augstākās tiesas priekšsēdētājs jaunos tiesnešus aicina būt aktīviem un cienīt savu amatu. 2018.gada 19.februāris

Foto galerija

Ēnu dienā ar tiesas procesa izspēli iepazīst tiesneša darbu. 2018.gada 14.februāris

Foto galerija

Eiropas Cilvēktiesību tiesas gada atklāšanas pasākumā dalās Latvijas tiesu komunikācijas pieredzē. 2018.gada 25.janvāris

Foto galerija

Tieslietu padome pieņem lēmumu par maksātnespējas procesu tiesvedību izpēti. 2018.gada 6.februāris

Foto galerija

Augstākās tiesas priekšsēdētājs tiekas ar Valsts prezidentu. 2018.gada 18.janvāris

Foto galerija

Augstākās tiesas priekšsēdētājs tiekas ar Saeimas priekšsēdētāju. 2018.gada 16.janvāris

Foto galerija

Profesionālo Temīdas balvu saņem tiesnese Ināra Garda. 2017.gada 21.decembris.

Foto galerija

Ar filmas “Senatori” pirmizrādi atklāj Latvijas Senāta simtgades gadu. 2017.gada 19.decembris.

Foto galerija

Augstākajā tiesā atklāta izstāde par Latvijas Senātu. 2017.gada 19.decembris.

Foto galerija

Jaunumi

20. jūnijs, 2018.

PASAULES LATVIEŠU JURISTU KONGRESĀ AKTUALIZĒ AUGSTĀKĀS TIESAS LOMU KOMERCTIESĪBU PROBLĒMU RISINĀŠANĀ

Atklājot Pasaules latviešu juristu III kongresa sekciju “Komercdarbības tiesiskais regulējums: problēmas un to risinājumi”, profesors Kalvis Torgāns iezīmēja virkni komerctiesību problēmu, ko Latvijā jārisina valsts simtgadē. Vienlaikus atzīmēja arī pozitīvo jeb panākumus šajā tiesību jomā. Viens no tiem – judikatūras veidošana ar Augstākās tiesas un Satversmes tiesas dalību.

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 19. jūnijs, 2018.

2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[A]/2018

Laulāto kopīgas mantas sadale, ja tā skar kopīgā bērna intereses

Pievienots: 18. jūnijs, 2018.

12.03.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1/2018 un tiesnešu Aivara Keiša un Marikas Senkānes atsevišķās domas

Kopīpašnieka tiesības rīkoties ar kopīpašuma priekšmetu, ja ar šo rīcību netiek skartas pārējo ēkas kopīpašnieku tiesības vai intereses

Pievienots: 18. jūnijs, 2018.

20.04.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-213/2018

Darba devēja uzteikumam izvirzāmās prasības, ja uzteikums pamatots ar apstākli, ka darbinieks rīkojies pretēji labiem tikumiem

Pievienots: 14. jūnijs, 2018.

24.05.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-618/2018

Maksātnespējas administratora loma

Visi judikatūras nolēmumi