Jaunumi

18. septembris, 2020.

Darba grupa pabeidz darbu pie ziņojuma Tieslietu padomei par tiesvedību ilgumu ietekmējošiem faktoriem

17.septembrī Augstākajā tiesā tikās darba grupas locekļi, lai vienotos par ziņojumiem Tieslietu padomei, izpildot tās 2020.gada 10.februāra lēmumu, ar kuru tā aicinājusi Augstāko tiesu izveidot darba grupu, kura analizētu ilgo tiesvedību cēloņus civillietās, krimināllietās un administratīvajās lietās, izstrādātu atbilstošus priekšlikumus ilgo tiesvedības cēloņu novēršanai, kā arī izpētītu Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumos izteiktās atziņas tiesvedības ilguma jautājumos.

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 18. septembris, 2020.

14.05.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-256/2020

Nevainīguma prezumpcijas piemērošana pierādījumu vērtēšanā

Pievienots: 18. septembris, 2020.

20.08.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-275/1997

Pilsētas pašvaldība līdzvērtīga zemes gabala vietā piešķir kompensāciju, ja pilsētas administratīvajās robežās nav pietiekamu zemes platību, lai apmierinātu visus pieprasītājus

Pievienots: 18. septembris, 2020.

20.08.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-283/1997

Par likumā noteikto terminu ievērošanu, prasot atjaunot īpašuma tiesības uz nacionalizētiem vai nelikumīgi atsavinātiem namīpašumiem

Pievienots: 18. septembris, 2020.

22.10.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-287/1997

Atbilstoši likuma

Visi judikatūras nolēmumi

Aktuālais foto

Aptaujā noskaidro iedzīvotāju domas par tiesiskumu Latvijā. 2020.gada 3.septembris

Foto galerija

Augstākā tiesa LAMPĀ aicina uz diskusiju par tiesiskumu. 2020.gada 3.septembris

Foto galerija

Senatores Veronika Krūmiņa un Jautrīte Briede saņem Triju zvaigžņu ordeņus, 2020.gada 21.augusts

Foto galerija

Augstākā tiesa pievienojas komunikācijai Twiterī. 2020.gada 16.jūlijs

Foto galerija

Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem ģenerālprokurora zvērestu. 2020.gada 10.jūlijs

Foto galerija

Skatāma izstāde par senatoru devumu juridiskās literatūras laukā. 2020.gada 8.jūlijs

Foto galerija

Augstākās tiesas priekšsēdētājs tiekas ar Ministru prezidentu. 2020.gada 2.jūlijs

Foto galerija

Valsts prezidents tiekas ar Augstākās tiesas priekšsēdētājiem - jauno un bijušo. 2020.gada 16.jūnijs

Foto galerija

Augstākās tiesas vadību pārņem Aigars Strupišs. 2020.gada 16.jūnijs

Foto galerija

Augstākās tiesas priekšsēdētāja pienākumus beidz pildīt Ivars Bičkovičs. 2020.gada 15.jūnijs

Foto galerija

Augstākās tiesas priekšsēdētājs sasauc jaunievēlētās Tiesnešu ētikas komisijas pirmo sēdi. 2020.gada 11.jūnijs

Foto galerija

Atjaunotās Latvijas Republikas Augstākajai tiesai – 30 gadi. 2020.gada 16.maijs

Foto galerija

Augstākās tiesas tiesneša amatā apstiprina Kasparu Balodi. 2020.gada 7.maijs

Foto galerija

Jaunumi

18. septembris, 2020.

Darba grupa pabeidz darbu pie ziņojuma Tieslietu padomei par tiesvedību ilgumu ietekmējošiem faktoriem

17.septembrī Augstākajā tiesā tikās darba grupas locekļi, lai vienotos par ziņojumiem Tieslietu padomei, izpildot tās 2020.gada 10.februāra lēmumu, ar kuru tā aicinājusi Augstāko tiesu izveidot darba grupu, kura analizētu ilgo tiesvedību cēloņus civillietās, krimināllietās un administratīvajās lietās, izstrādātu atbilstošus priekšlikumus ilgo tiesvedības cēloņu novēršanai, kā arī izpētītu Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumos izteiktās atziņas tiesvedības ilguma jautājumos.

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 18. septembris, 2020.

22.10.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-390/1997

Pamatota zemes piešķiršana lietošanā zemes reformas pirmajā kārtā izslēdz īpašuma tiesību atjaunošanu uz šo zemi bijušā īpašnieka mantiniekam

Pievienots: 18. septembris, 2020.

08.10.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-361/1997

Par likumu piemērošanu, kas ir spēkā darījuma slēgšanas brīdī

Pievienots: 18. septembris, 2020.

30.04.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-354/2020

Vainīgā personību raksturojošo apstākļu izvērtējums soda noteikšanā

Pievienots: 18. septembris, 2020.

24.04.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-9/2020

Būtisks kaitējums Krimināllikuma 318.panta pirmajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā

Visi judikatūras nolēmumi