Jaunumi

16. janvāris, 2018.

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS TIEKAS AR SAEIMAS PRIEKŠSĒDĒTĀJU

Otrdien, 16.janvārī, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs Saeimas namā tikās ar Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci. Augstākās tiesas priekšsēdētājs norāda, ka šī ir vēsturiska tikšanās, jo pirmo reizi, esot Augstākās tiesas un Tieslietu padomes priekšsēdētāja amatā, viņš saņēmis aicinājumu tikties ar Saeimas priekšsēdētāju.

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 16. janvāris, 2018.

14.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-762/2017

Darbinieka atlaišana pārbaudes laikā, ja ar to pārkāpts nelabvēlīgu seku radīšanas aizliegums. „Citi apstākļi” kā diskriminācijas kritērijs Darba likuma 29.panta devītās daļas izpratnē

Pievienots: 16. janvāris, 2018.

29.09.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1628/2017

Prasījuma tiesības akcionāru sapulces atzīšanai par spēkā neesošu

Pievienots: 16. janvāris, 2018.

26.09.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-458/2017

Uz apelācijas instances tiesas sēdi aicināmās personas, ja lieta ir nosūtīta jaunai izskatīšanai

Pievienots: 12. janvāris, 2018.

01.11.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-432/2017

Atbildes Iesniegumu likuma izpratnē nošķiršana no administratīvā akta

Visi judikatūras nolēmumi

Aktuālais foto

Profesionālo Temīdas balvu saņem tiesnese Ināra Garda. 2017.gada 21.decembris.

Foto galerija

Ar filmas “Senatori” pirmizrādi atklāj Latvijas Senāta simtgades gadu. 2017.gada 19.decembris.

Foto galerija

Augstākajā tiesā atklāta izstāde par Latvijas Senātu. 2017.gada 19.decembris.

Foto galerija

Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētājas amatā atkārtoti ievēl Veroniku Krūmiņu. 2017.gada 14.decembris.

Foto galerija

Tiesneši saņem valsts augstākos apbalvojumus. 2017.gada 18.novembris.

Foto galerija

Atklāj Latvijas Senāta simtgades zīmi. 2017.gada 17.novembris.

Foto galerija

Latvijas tiesnešu konferencē ar priekšlasījumu uzstājas Eiropas Savienības Tiesas tiesnesis Egils Levits. 2017.gada 3.novembris.

Foto galerija

Augstāko tiesu apmeklē Valsts prezidents Raimonds Vējonis. 2017.gada 23.oktobris.

Foto galerija

Eiropas Savienības valstu augstāko tiesu priekšsēdētāji tiekas Igaunijā. 2017.gada 20.oktobris.

Foto galerija

Civillietu departaments pieredzes apmaiņā Norvēģijas Augstākajā tiesā. 2017.gada 11.oktobris.

Foto galerija

Ozols Latvijas Senāta pirmā priekšsēdētāja Kristapa Valtera piemiņai. 2017.gada 3.oktobris.

Foto galerija

Igaunijas tiesnesis salīdzina Latvijas un Igaunijas tiesu sistēmas. 2017.gada 2.–13.oktobris.

Foto galerija

Konferencē aktualizē kasācijas instances efektivitātes jautājumus. 2017.gada 18.septembris.

Foto galerija

Jaunumi

16. janvāris, 2018.

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS TIEKAS AR SAEIMAS PRIEKŠSĒDĒTĀJU

Otrdien, 16.janvārī, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs Saeimas namā tikās ar Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci. Augstākās tiesas priekšsēdētājs norāda, ka šī ir vēsturiska tikšanās, jo pirmo reizi, esot Augstākās tiesas un Tieslietu padomes priekšsēdētāja amatā, viņš saņēmis aicinājumu tikties ar Saeimas priekšsēdētāju.

Notikumu arhīvs

Judikatūras jaunumi

Pievienots: 16. janvāris, 2018.

26.09.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-458/2017

Uz apelācijas instances tiesas sēdi aicināmās personas, ja lieta ir nosūtīta jaunai izskatīšanai

Pievienots: 16. janvāris, 2018.

29.09.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1628/2017

Prasījuma tiesības akcionāru sapulces atzīšanai par spēkā neesošu; Akcionāru pamattiesību tvērums; Likumā nedefinētu jēdzienu veidošana spriedumos; Aizliegumu kā pagaidu aizsardzības līdzekļu konkretizēšana un sasaistīšana ar prasības priekšmetu un pamatu

Pievienots: 16. janvāris, 2018.

14.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-762/2017

Darbinieka atlaišana pārbaudes laikā, ja ar to pārkāpts nelabvēlīgu seku radīšanas aizliegums. „Citi apstākļi” kā diskriminācijas kritērijs Darba likuma 29.panta devītās daļas izpratnē

Pievienots: 12. janvāris, 2018.

24.11.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1162/2017

Termiņš sūdzības iesniegšanai par publiskā iepirkuma nolikuma prasībām

Visi judikatūras nolēmumi